Over Staat van het MKB

Over Staat van het MKB

De Staat van het MKB is het platform met feiten en cijfers over het midden- en kleinbedrijf. Veel van de basiscijfers zijn samengesteld door CBS, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, op initiatief van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering. De Staat van het MKB is een open platform dat andere partijen uitnodigt relevante data te ontsluiten via deze site.

Meedoen met De Staat van het MKB? Mail meedoen@staatvanhetmkb.nl
Goed beleid voor, en dienstverlening aan, het MKB vraagt om toereikende kennis over wat het MKB precies is, welk belang MKB-bedrijven dienen en waar zij tegen aanlopen. Met een verbetering van die kennisbasis, worden de mogelijkheden om het MKB (en daarmee de economie) verder te helpen ook verbeterd.

‘De Staat van het MKB komt voort uit de vraag naar een verbeterde informatievoorziening over het MKB’
Een beter beeld te verkrijgen van het belang, de kansen en uitdagingen voor het Nederlands MKB. Daarbij rekening houdend met de grote diversiteit in soorten ondernemingen. Vanuit dit doel is een aantal punten benoemd waar we stappen willen maken: meer gedetailleerde inzichten, meer actualiteit en vooruitblikken, meer gevoel voor dynamiek binnen MKB en kijken naar nieuwe doorsneden van het bedrijvenlandschap.

Staatvanhetmkb.nl is in november 2015 gelanceerd. In een excellente kennisbasis over het MKB hebben bedrijfsleven, overheid en wetenschap een gedeeld belang. Relevante inzichten zijn verdeeld over veel partijen (denk aan branches, banken, kennisinstellingen en overheid). Van een betere kennisbasis kan iedereen profiteren en ook iedereen kan eraan bijdragen.

Met de lancering van De Staat van het MKB werd de basis van dit project gelegd. Een eerste stap in een structurele effort om onze kennis over het MKB op peil te brengen en te houden. Door samenwerking van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen kan verdere verrijking tot stand komen.

De site kent twee manieren van informatieverstrekking. Allereerst is de complete basisdataset door CBS als open data beschikbaar gesteld in MKB-Statline en worden door middel van themadashboards de belangrijkste uitkomsten hiervan weergegeven.

Op het nieuwsoverzicht staan artikelen die over méér gaan dan open data. Rapporten, onderzoeken en andere relevante items die er bij het MKB toedoen worden hier gedeeld.