Conjunctuurenquête; bedrijfsgrootte

Deze tabel bevat cijfers over de mening van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteit volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) en MKB-bedrijfsgrootte. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. Deze tabel is ontwikkeld voor het programma ‘MKB en Ondernemerschap’. Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2015 Status van de cijfers: Alle gepubliceerde cijfers zijn definitief. Wijzigingen per 17 augustus 2016: Cijfers van het derde kwartaal 2016 zijn toegevoegd. Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar? De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten tot en met het vierde kwartaal van 2016, verschijnt naar verwachting medio november 2016.