MKB-klok: meerderheid indicatoren verbetert in 4e kwartaal

In het vierde kwartaal van 2017 zijn zeven van de twaalf indicatoren verder verbeterd. Een meerderheid van indicatoren bevindt zich dus nog steeds in het groene kwadrant van hoogconjunctuur. Het hoge vertrouwen onder consumenten is afgezwakt in dit laatste kwartaal. Dat geldt ook voor het vertrouwen van de MKB ondernemers. Desondanks bevindt het ondernemersvertrouwen van MKB’ers zich nog op een historisch hoog niveau.

Reëel conjunctuurbeeld MKB verbetert

De binnenlandse consumptie is in het vierde kwartaal verder toegenomen waarbij de post van duurzame goederen nog sterker groeide. Voor het MKB ondernemerschap zijn de binnenlandse markten veel belangrijker dan de exportmarkten. De MKB omzet groeide stevig door. Minder MKB ondernemingen gingen failliet en verder is het aantal openstaande MKB vacatures duidelijk toegenomen.

Laat de MKB-klok zelf lopen of filter op indicatoren

Hoge positieve stemming van consumenten en MKB producenten iets afgezwakt.

Er zijn ten opzichte van het derde kwartaal in dit kwartaal vijf indicatoren van het groene naar het oranje kwadrant doorgeschoven. De ontwikkeling van deze vijf indicatoren ligt nog steeds ruim boven hun trendniveau. Een van deze indicatoren is de indicator van de consumptie-ontwikkeling gebaseerd op conjunctuuronderzoek onder consumenten. In het vierde kwartaal nam het hoge niveau van het consumentenvertrouwen over de ontwikkeling van de economische en eigen financiële situatie iets af. Consumenten zijn iets minder positief over de toekomstige werkloosheidverwachting, maar nog steeds ziet een zeer ruime meerderheid de werkloosheid verder dalen. Daarnaast nam de meerderheid van consumenten die aangeven dat het nu een gunstige tijd is voor grote, duurzame aankopen licht toe. In de klok is de indicator van de echte duurzame aankopen stevig verder gegroeid.

Ook zijn vier stemmingsindicatoren gebaseerd op conjunctuuronderzoek onder ondernemers wat afgezwakt aan het begin van het vierde kwartaal. Zo zijn ondernemers minder tevreden over de economische gang van zaken in hun bedrijf. Dit is onder andere neergeslagen in het ondernemersvertrouwen. Het ondernemersvertrouwen bevindt zich echter nog steeds op een historisch hoog niveau. Het veranderde stemmingsconjunctuurbeeld kan samenhangen met de arbeiderskrapte. Verhoudingsgewijs ervaren steeds meer bedrijven personeelskrapte. Aanhoudende personeelskrapte remt de (potentiële) economische groei. Bij grofweg 1 op de 6 MKB bedrijven ervaart men productiebelemmeringen als gevolg van onvoldoende personeel. Dit is bijna twee keer zoveel als een jaar eerder toen dit bij 1 op de 11 bedrijven een rol speelde. De vacature-indicator blijft onverminderd positief in het groene kwadrant. Samen met het aantal openstaande vacatures, dat groeide, geeft dit een tweede bevestiging van dat de reële conjuncturele ontwikkeling nog steeds robuust is .

MKB-klok toegelicht

Het nieuwe conjunctuurinstrument voor het MKB is door het CBS in het kader van het programma De Staat van het MKB ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering. Begin mei werd de MKB-conjunctuurklok voor het eerst gepubliceerd. De update van de MKB-conjunctuurklok voor het eerste kwartaal van 2018 wordt verwacht begin maart.

Direct naar: MKB-conjunctuurklok

 

IFERA conferentie 2018

Ifera, de International Family enterprise research academy organiseert haar jaarlijkse conferentie in 2018 in Zwolle.

Het thema van de driedaagse bijeenkomst: Coping with Disruptions: Family Firm Continuity and Sustainability in Times of Rapid Change.

Meer over Ifera 2018

Partner van de bijeenkomst is The Dutch Centre of Expertise in Family Business, onderdeel van Windesheim, University of Applied Sciences.

Jaarbericht 2017

Bij de huidige groei van het midden- en kleinbedrijf in Nederland is een “winstwaarschuwing” op zijn plaats. Dat staat in het jaarbericht 2017, de ‘Staat van het MKB’ van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Door toenemende krapte op de arbeidsmarkt en achterblijvende productiviteit dreigt de groei stil te vallen.

Download: Staat van het MKB jaarbericht 2017 (3,6 Mb)

Het jaarbericht werd overhandigd tijdens een werkbezoek op de Dag van de Ondernemer bij Octatube in Delft door de voorzitter van het Comité, Harold Goddijn, aan staatssecretaris Mona Keijzer en de directeur Nils Eekhout.

“Winstwaarschuwing” voor MKB ondernemers

Bij de huidige groei van het midden- en kleinbedrijf in Nederland is een “winstwaarschuwing” op zijn plaats. Dat staat in het jaarbericht 2017, de ‘Staat van het MKB’ van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering. Door toenemende krapte op de arbeidsmarkt en achterblijvende productiviteit dreigt de groei stil te vallen.

Download: Jaarbericht Staat van het MKB 2017

“Nederland zit in de top 5 van meest concurrerende economieën, mede dankzij onze MKB-ondernemers. Het gaat goed. Maar we zien ook dat veel kleine bedrijven achterblijven in productiviteit en zich onvoldoende vernieuwen. Er waren nog nooit zoveel mogelijkheden als nu voor bedrijven om te vernieuwen en die moeten we aangrijpen, zodat het MKB concurrerend blijft”, aldus voorzitter Harold Goddijn.

Het MKB zorgt met meer dan 1 miljoen ondernemers voor een grote bijdrage aan de Nederlandse economie en samenleving. Binnen het bedrijfsleven is het MKB goed voor 72% van de werkgelegenheid en 62% van de bijdrage aan het BBP. Als we voorbij deze ‘grote getallen kijken en inzoomen op de onderliggende cijfers, blijken veel bedrijven, vooral kleinere, het minder goed te doen. Slechts een kleine groep ondernemers weet te groeien en een nog kleinere groep weet die groei ook vast te houden.

Groeiplafond

Het afvlakken van de groei komt door dreigende krapte op de arbeidsmarkt en veel ondernemers benutten de kansen van digitaliseren nog onvoldoende.

Daarbij horen nieuwe vaardigheden en investeringen. Met name op het gebied van de juiste mensen knelt het. Op het gebied van financiering is het iets makkelijker geworden maar het ontbreekt nog vaak aan passende, vooral risicodragende, financiering.

Benutten trends

Het groeiplafond kan doorbroken worden als ondernemers, branches, financiers, overheid,  en onderwijs in actie komen. MKB-ondernemers kunnen hun organisatie- en verdienmodel veranderen. Daarnaast is het cruciaal dat alle partijen samenwerken aan een nieuw klimaat voor groei en aan randvoorwaarden die aansluiten op deze nieuwe marktdynamiek. Het Comité vraagt aandacht voor de volgende punten:

  • Betere samenwerking en aansluiting van onderwijs en bedrijfsleven: zorgen dat de juiste vaardigheden worden ontwikkeld;
  • Bevorderen van een arbeidsmarkt die aansluit bij de dynamiek van modern ondernemen: aandacht voor betere mobiliteit, her- en bijscholing, ook gericht op ondernemers;
  • Verbeterde toegang en grotere diversiteit aan risicodragende financieringsvormen;
  • Stimuleren van samenwerken in netwerken en kennisuitwisseling tussen ondernemers onderling, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden.

Comité voor Ondernemerschap en Financiering

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering biedt het jaarbericht vandaag tijdens een werkbezoek bij Octatube in Delft aan aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Het Comité is ingesteld door de minister van Economische Zaken. Het Comité zet zich in om het groeipotentieel van het midden- en kleinbedrijf te versterken. De leden van het Comité zetten daarvoor onder andere hun kennis, ervaring en netwerken in.

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering bestaat uit:

Harold Goddijn, voorzitter
Hare Majesteit Koningin Máxima
Occo Roelofsen
Meiny Prins
Diederik Laman Trip