Directe en indirecte rol MKB bij export beter in kaart gebracht

Hoeveel het midden- en kleinbedrijf zelf exporteert, was uit de bestaande bronstatistieken al langer op te maken.