Congres: Tackle Global Challenges and Seize Opportunities

Op woensdag 15 februari 2017 organiseren de ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Infrastructuur & Milieu, VNO-NCW en MKB-Nederland het congres Tackle Global Challenges & Seize Opportunities; Hoe kan Nederland als innovatieve handels-en investeringspartner bijdragen aan oplossingen voor wereldwijde uitdagingen op terreinen als voedsel en water, circulaire economie en innovatie?

Het congres is onderdeel van de ondernemersagenda NL Next Level.

Meer informatie over dit congres