Staat van het MKB nu ook actief op twitter

Voor iedereen die op zoek is naar informatie over het midden- en kleinbedrijf in Nederland is de Staat van het MKB nu ook actief op twitter.

Volg ons op twitter via @staatvanhetmkb

De Staat van het MKB is het platform met feiten en cijfers over het midden- en kleinbedrijf. Veel van de basiscijfers zijn samengesteld door CBS, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, op initiatief van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering. De Staat van het MKB is een open platform dat andere partijen uitnodigt relevante data te ontsluiten via deze site.

Week van de ondernemer 2017

Al 20 jaar vindt de Week van de Ondernemer plaats: het grootste en beste beoordeelde ondernemersevent van Nederland met ruim 10.000 bezoekers per jaar. Bezoekers noemen het ook wel ‘een snoepwinkel voor ondernemers’ met een enorme keuze uit inspirerende keynotes, workshops en de WVDO Experience waar je (gratis) persoonlijk advies voor je eigen bedrijf krijgt van topexperts. Hier kun je je vragen stellen over bijvoorbeeld financiering, rendement, marketing, vitaliteit en augmented reality.

Meer informatie over dit event

Congres: Tackle Global Challenges and Seize Opportunities

Op woensdag 15 februari 2017 organiseren de ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Infrastructuur & Milieu, VNO-NCW en MKB-Nederland het congres Tackle Global Challenges & Seize Opportunities; Hoe kan Nederland als innovatieve handels-en investeringspartner bijdragen aan oplossingen voor wereldwijde uitdagingen op terreinen als voedsel en water, circulaire economie en innovatie?

Het congres is onderdeel van de ondernemersagenda NL Next Level.

Meer informatie over dit congres

Eurostars call 7: Internationale financiering voor het MKB

Bent u bezig met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe projecten, processen of diensten? Werkt u daarbij samen met partners uit andere landen? Op 17 januari 2017 organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor u de workshop ‘Internationale financiering voor het MKB’ op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u, aan het einde van de werkdag, de mogelijkheid meer te weten te komen over het MKB instrument van de Europese Commissie en het Eurostarsprogramma. Daarnaast kunt u uw projectidee bespreken met één van de (technische) adviseurs van het MKB-team van de RVO.

Meer informatie over deze workshop

Webinar INTERREG North West Europe

Op dinsdag 10 januari 2017 13:00 organiseert RVO.nl een verdiepend webinar over INTERREG North West Europe (NWE). Nederlandse contactpersonen vertellen hoe u een succesvolle subsidieaanvraag indient.

INTERREG NWE is een internationaal programma voor partijen uit (delen van) 7 landen in de Noordwest-Europese regio. Het programma richt zich op het ontwikkelen, testen en de invoering van innovaties. Hiervoor is internationale samenwerking nodig.

Het gaat om de onderwerpen:
• Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie van vooral het midden- en kleinbedrijf. Dit gebeurt door samenwerking met kennisinstellingen, overheid, onderwijs en ondernemers
• Technieken, processen en/of diensten die materiaal helpen besparen
• Energiesystemen die CO2 verminderen
• Duurzaam vervoer of vervoersconcepten
• CO2 vermindering

Meer informatie over het webinar INTERREG

CBS Internationaliseringsmonitor ‘Zelfstandig MKB’

De nieuwste editie van de CBS Internationaliseringsmonitor staat in het teken van de rol van het zelfstandig midden- en kleinbedrijf in de internationale handel van Nederland.

Tot het zelfstandig MKB worden bedrijven gerekend die géén onderdeel zijn van een groot Nederlands concern (met in totaal 250 of meer werkzame personen). Ook bedrijven die onder buitenlandse zeggenschap staan, worden niet tot het zelfstandig MKB gerekend. Dit onderscheid is van belang omdat een klein bedrijf dat toegang heeft tot het kapitaal, kennis, internationaal netwerk of R&D van een groot moederbedrijf hele andere kansen op de (inter)nationale markt heeft dan een zelfstandige ondernemer die niet terug kan vallen op dergelijk faciliteiten.

Naar de Internationaliseringsmonitor ‘Zelfstandig MKB’

Gelijktijdig met de Internationaliseringsmonitor, verscheen een onderzoeksrapport over het belang van het MKB voor de Nederlandse export in 2012. Dit heeft CBS als maatwerkonderzoek in opdracht van de ministeries van Economische en Buitenlandse Zaken uitgevoerd.