IFERA conferentie 2018

Ifera, de International Family enterprise research academy organiseert haar jaarlijkse conferentie in 2018 in Zwolle.

Het thema van de driedaagse bijeenkomst: Coping with Disruptions: Family Firm Continuity and Sustainability in Times of Rapid Change.

Meer over Ifera 2018

Partner van de bijeenkomst is The Dutch Centre of Expertise in Family Business, onderdeel van Windesheim, University of Applied Sciences.