Webinar INTERREG North West Europe

Op dinsdag 10 januari 2017 13:00 organiseert RVO.nl een verdiepend webinar over INTERREG North West Europe (NWE). Nederlandse contactpersonen vertellen hoe u een succesvolle subsidieaanvraag indient.

INTERREG NWE is een internationaal programma voor partijen uit (delen van) 7 landen in de Noordwest-Europese regio. Het programma richt zich op het ontwikkelen, testen en de invoering van innovaties. Hiervoor is internationale samenwerking nodig.

Het gaat om de onderwerpen:
• Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie van vooral het midden- en kleinbedrijf. Dit gebeurt door samenwerking met kennisinstellingen, overheid, onderwijs en ondernemers
• Technieken, processen en/of diensten die materiaal helpen besparen
• Energiesystemen die CO2 verminderen
• Duurzaam vervoer of vervoersconcepten
• CO2 vermindering

Meer informatie over het webinar INTERREG