Jaarbericht 2018

Het Jaarbericht Staat van het MKB 2018 bevat een winstwaarschuwing voor het mkb: het gaat nu goed met veel bedrijven, maar onder de motorkap van veel bedrijven moet echt wat gebeuren om de snelle ontwikkelingen bij te houden.

Download: Staat van het MKB Jaarbericht 2018.

Lees meer hierover in dit jaarbericht, een trendanalyse die door het Comité voor Ondernemerschap in samenwerking met het CBS en wetenschappers wordt gepubliceerd.