Meer bedrijfsopleidingen in het MKB

In 2015 boden meer bedrijven in het MKB cursussen of andere bedrijfsopleidingen aan dan vijf jaar eerder. Bij het midden- en kleinbedrijf gaan mannen meer op cursus dan vrouwen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit het Onderzoek Bedrijfsopleidingen.

Van de kleine bedrijven bood 82 procent een bedrijfsopleidingen aan in 2015. Vijf jaar eerder was dat nog 76 procent. Ondanks de toename ligt het aandeel onder kleine bedrijven wel lager dan het aandeel van 95 procent van middelgrote bedrijven.
Bij bedrijfsopleidingen gaat het in verreweg de meeste gevallen om cursussen. Andere vormen zijn bijvoorbeeld begeleide training op de werkplek of bezoek aan conferenties, workshops, lezingen en seminars.

Beduidend minder vrouwen op cursus dan mannen
Zowel in het midden als kleinbedrijf nemen vrouwen minder vaak deel aan cursussen dan mannen. Met het toenemen van de bedrijfsomvang neemt dit verschil echter af. Bij kleine bedrijven volgde 38 procent van de vrouwen in 2015 een cursus tegenover 58 procent van de mannen. In het middelgrote bedrijven was dat 42 tegenover 56 procent. Binnen grote bedrijven – van 250 of meer medewerkers – gaan vrouwen evenveel op cursus als hun mannelijke collega’s (beide 56 procent).

Links:
Meer bedrijven met bedrijfsopleidingen