Lagere productiviteitsgroei midden- en kleinbedrijf

In 2017 nam de productiviteit van het midden- en kleinbedrijf (mkb) met 1,3 procent toe. Dit is de laagste groei in vier jaar. De toegevoegde waarde van het mkb groeide in 2017 met 4,6 procent tot 227 miljard euro. Vooral de werkgelegenheid in het mkb nam toe. Met een toename van 108 duizend arbeidsjaren was het mkb goed voor 84 procent van de werkgelegenheidsgroei door het bedrijfsleven. Dit meldt het CBS op basis van statistisch onderzoek voor het ‘Jaarbericht Staat van het MKB’ van het Comité voor Ondernemerschap.

De sterkste groei van de toegevoegde waarde werd gerealiseerd door het kleinbedrijf (10 tot 50 werkzame personen), ruim 7 procent. De toegevoegde waarde van het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) groeide met ruim 3 procent. Onder zzp-bedrijven (1 werkzame persoon) en de microbedrijven (2 tot 10 werkzame personen) bedroeg de groei respectievelijk 5,0 en 3,4 procent.
Het aantal voltijdsbanen in het mkb kwam uit op 3,4 miljoen. In totaal werken er 4,38 miljoen personen het mkb, een groei van 132 duizend. Binnen het mkb kwam de meeste werkgelegenheid er in 2017 bij in het middenbedrijf. Het aantal werkzame personen groeide met 45 duizend, gevolgd door het kleinbedrijf (+39 duizend). De toename was het kleinst in het microbedrijf (+13 duizend). De groep zzp-bedrijven nam ook in 2017 verder toe. Daar kwamen 35 duizend werkzame personen bij.

Productiviteitsgroei mkb afgenomen

De productiviteit, in dit onderzoek uitgedrukt in de toegevoegde waarde per voltijdsbaan, in het mkb groeide in 2017 met 1,3 procent. Dit is de laagste productiviteitsgroei in vier jaar tijd. In het
middenbedrijf kromp de productiviteit met bijna 1 procent. In het kleinbedrijf nam de productiviteit met 3,3 procent toe. In het grootbedrijf groeide de productiviteit met 2,9 procent.

De Staat van het MKB

Het samenstellen van deze macro-economische cijfers over het mkb is verricht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de Staat van het MKB van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. De Staat van het MKB brengt eens per jaar in een jaarbericht al het relevante materiaal samen, maakt de balans op en blikt vooruit. Bij de duiding van de gegevens is gebruik gemaakt van de input van ondernemers, branches en wetenschappers. Woensdag 3 oktober, om 14.00, biedt het Comité voor Ondernemerschap het Jaarbericht Staat van het MKB 2018 aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat aan tijdens een werkbezoek bij het bedrijf Corrosion in Moerkapelle. Op dat moment is het jaarbericht ook beschikbaar op de website StaatvanhetMKB.nl.

In het Jaarbericht wordt uitgebreid ingegaan op een groot aantal ontwikkelingen in het mkb. Cijfers over bijvoorbeeld de dynamiek binnen het mkb, het aantal bedrijven dat doorgroeide tot grootbedrijf en de verschillen in groeiprestaties tussen bedrijven onderling.