MKB-ondernemersvertrouwen voor derde kwartaal op rij gestegen

MKB-ondernemers zijn aan het begin van het tweede kwartaal zeer positief gestemd. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, verbeterde voor het derde kwartaal op rij en kwam uit op 15,0.

Het ondernemersvertrouwen in het gehele bedrijfsleven is met 15,5 licht hoger dan in het MKB. Het ondernemersvertrouwen in het kleinbedrijf is met 14,4 iets lager dan in het gehele MKB.

Grootste toename vertrouwen in de bouw

MKB-ondernemers in de bouwsector zijn koploper wat betreft het ondernemersvertrouwen. Met een ondernemersvertrouwen van 30,0 zijn zij ook een stuk positiever gestemd dan een kwartaal eerder. Het ondernemersvertrouwen in deze sector maakte een sprong voorwaarts van bijna 10 punten en daarmee de grootste verbetering vergeleken met andere sectoren.

Ook het ondernemersvertrouwen van MKB-bedrijven in de sector informatie en communicatie verbeterde sterk. In de verhuur van en handel in onroerend goed en in mindere mate in de sector vervoer en opslag, daalde het ondernemersvertrouwen juist. MKB-ondernemers in vervoer en opslag staan op de ranglijst van het ondernemersvertrouwen op de laatste plaats.

Samenstelling ondernemersvertrouwen

Het MKB-ondernemersvertrouwen geeft de stemming van Nederlandse MKB-ondernemers weer. Per bedrijfstak wordt het ondernemersvertrouwen samengesteld op basis van vragen over recente ontwikkelingen en verwachtingen van de ondernemers zoals bijvoorbeeld de omzetontwikkeling. Deze vragen worden gesteld in de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

Het ondernemersvertrouwen Nederland wordt vervolgens samengesteld uit een gewogen gemiddelde van het vertrouwen per bedrijfstak. Het ondernemersvertrouwen geeft een indicatie van de richting waarin de Nederlandse economie zich naar verwachting zal ontwikkelen.

Financiële belemmeringen

Met de verbetering van het ondernemersvertrouwen, neemt het aantal ondernemers met financiële belemmeringen af. Over het algemeen geldt dat het kleinbedrijf (tot 50 werkzame personen) naar verhouding de meeste last heeft van financiële belemmeringen. Het MKB (tot 250 werkzame personen) heeft ook relatief meer te maken met financiële belemmeringen dan het grootbedrijf.

De nieuwste resultaten van de COEN zijn beschikbaar in MKB-StatLine, net als het MKB-ondernemersvertrouwen.