Ruim 80 procent financieringsaanvragen MKB succesvol

Bijna een kwart van de MKB-bedrijven in de business economy had in de periode juli 2017 tot juli 2018 behoefte aan externe financiering. Van die groep bedrijven verkende 81 procent de mogelijkheden, waarna 66 procent besloot een financieringsaanvraag te doen. Daarvan was 84 procent geheel of gedeeltelijk succesvol. Dit blijkt uit de nieuwe Financieringsmonitor die het CBS op aanvraag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft opgezet.

Bekijk het dashboard met de resultaten van de Financieringsmonitor.

Slagingskans neemt toe met bedrijfsomvang

De kans op een succesvolle aanvraag hangt vooral samen met de omvang en de financiële gezondheid van het bedrijf. Het grootbedrijf is het vaakst succesvol: 99 procent slaagt er in het bedrag (deels) te krijgen. In het microbedrijf is dat 80 procent. Financiering gaat vaker naar bedrijven die de financier voldoende zekerheden kunnen bieden.

Crowdfunding en business angels vooral belangrijk voor kleinere bedrijven

Bankleningen zijn nog steeds het belangrijkst, maar alternatieven komen steeds meer voor. Van de financiering die in de markt tot stand komt, wordt het aandeel van bancair krediet in het totaal aan bedrijfsfinanciering gestaag kleiner. Het vormt nog wel altijd het grootste onderdeel in de totale financiering. In het grootbedrijf en het grotere MKB is er een beweging zichtbaar richting financiering met obligaties. Kleinere ondernemingen doen het vaakst een beroep op alternatieven zoals crowdfunding en business angels. Crowdfunding heeft in een paar jaar tijd een enorme groei doorgemaakt, maar vult nog altijd maar een klein deel van de totale financieringsbehoefte in.
Onder meer door steeds verdergaande aanscherpingen van de acceptatiecriteria door banken, die vooral het MKB raken, doet het MKB steeds vaker een beroep op alternatieven. Naast crowdfunding en business angels vormen leasing, factoring en private equity een groot deel van de financiering buiten bankleningen.

Klik hier om het rapport te lezen.

Uitbreiding vaakst drijfveer voor externe financiering

Het MKB zoekt vooral externe financiering om uit te kunnen breiden: meer  dan een derde gebruikt het verkregen geld om bestaande activiteiten op een grotere schaal uit te kunnen voeren. Daarna volgen financiering van werkkapitaal (vooral voor kleinere bedrijven) en vernieuwing van het bedrijf door nieuwe activiteiten op te zetten.

Rentepercentage gunstiger voor grote bedrijven

Bedrijven in het MKB die er in de onderzoekperiode in slaagden financiering aan te trekken, betalen gemiddeld 3,5 procent aan vaste rente en 3,0 procent aan variabele rente. De rentepercentages variëren met de omvang van de bedrijven. Zo zijn deze het hoogst voor het microbedrijf (minder dan 10 werkzame personen). Voor het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) zijn de rentes al snel een half procentpunt lager en het grootbedrijf betaalt een nog lagere rente.

Geen externe financieringsbehoefte bij driekwart MKB-bedrijven

Iets meer dan driekwart van het MKB in de business economy heeft geen behoefte aan externe middelen om hun activiteiten te financieren. Deze bedrijven financieren hun uitbreidingsplannen en werkkapitaalbehoefte in twee op de vijf gevallen vanuit interne middelen. Nog eens een kwart van de bedrijven zonder financieringsbehoefte heeft geen externe financiering nodig. Die ondernemingen verwachten niet te zullen groeien en zijn meer gericht op continuïteit.

Nieuwe Financieringsmonitor

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd een nieuwe Financieringsmonitor op te zetten. De monitor bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is een verkenning van de vraagzijde van de markt voor financiering. Met een digitale enquête onder 5 200 ondernemingen is de gehele zoektocht naar financiering in beeld gebracht: van behoefte tot aan uitkomst. De uitkomsten gelden voor het MKB in de business economy in de periode juli 2017 tot juli 2018. Het tweede onderdeel is een schets van recente ontwikkelingen op de Nederlandse financieringsmarkt op basis van data van aanbieders van vijf vormen van financiering: bancair krediet, crowdfunding, factoring, leasing en private equity. De resultaten van de monitor zijn opgenomen in een onderzoeksrapport en ook te vinden in een online dashboard.