Verwachtingen MKB-ondernemers 2018 positief

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) zijn positief in hun verwachtingen voor 2018. MKB-Ondernemers verwachten voor 2018 meer omzet, hogere investeringen en uitbreiding van de werkgelegenheid. Het ondernemersvertrouwen komt in het MKB uit op 13,1. Ondanks het feit dat dit ten opzichte van het voorgaande kwartaal iets is afgenomen, staat de sentimentsindicator nog steeds op een relatief hoog niveau. Dit meldt het CBS op basis van de Conjunctuurenquête Nederland na bewerking voor Staat van het MKB.

Vooral ondernemers in het middenbedrijf (50-250 werkzame personen) zijn optimistisch in hun verwachtingen voor volgend jaar. Zij antwoorden vaker positief dan ondernemers met kleinere bedrijven (5-50 werkzame personen), al zijn de verwachtingen van ondernemers in het kleinbedrijf per saldo ook positief. Over de toekomstige investeringen antwoorden ondernemers uit het grootbedrijf nog vaker positief dan ondernemers uit het MKB.

In het middenbedrijf denkt 42 procent van de bedrijven dat de omzet in 2018 toeneemt, terwijl 6 procent een lagere omzet voorziet. Per saldo verwacht dus 36 procent van de ondernemers omzetgroei in 2018. In het kleinbedrijf is dit saldo 25 procent en in het grootbedrijf 32 procent. Ook over de verwachte export in 2018 antwoorden ondernemers in het middenbedrijf vaker positief dan ondernemers in het kleinbedrijf en het grootbedrijf.

Van de ondernemers in het middenbedrijf verwacht per saldo 11 procent een groei van de investeringen in 2017 en 23 procent een toename van de werkgelegenheid. Binnen het kleinbedrijf verwacht per saldo 8 procent van de ondernemers een groei van de investeringen en 16 procent een toename van de werkgelegenheid.

Stemming ondernemers iets minder positief

Net als in het gehele bedrijfsleven zijn ondernemers in het MKB iets minder positief gestemd dan in het voorgaande kwartaal. Het vertrouwen van MKB-bedrijven kwam uit op 13,1. Dat is 1,8 punt lager dan in het derde kwartaal. De stand van het ondernemersvertrouwen in het MKB is een fractie lager dan in het gehele bedrijfsleven, waar de sentimentsindicator op een stand van 13,4 staat. Het ondernemersvertrouwen voor het kleinbedrijf is met 12,9 nagenoeg gelijk aan het vertrouwen in het MKB.

In alle sectoren binnen het MKB zijn ondernemers gunstig gestemd. Het MKB-ondernemersvertrouwen is met 26,0 in de bouw het hoogst. Ook in de sector informatie en communicatie en in de zakelijke dienstverlening is het ondernemersvertrouwen groter dan gemiddeld in het MKB. In de industrie en de sector vervoer en opslag is het MKB-ondernemersvertrouwen verbeterd ten opzichte van het derde kwartaal. In de overige sectoren is het sentiment minder positief dan drie maanden geleden.

MKB StatLine РConjunctuurenquête Nederland; kwartaal; bedrijfstakken

Relevante links:

CBS

Ondernemersplein