Zelfstandig MKB verwerft minder zeggenschap in buitenland dan grootbedrijf

In 2015 kende Nederland ongeveer 14 duizend ondernemingen met deelnemingen in het buitenland. Bijna 80 procent van deze ondernemingen behoorde tot het zelfstandig MKB en ongeveer 20 procent tot het grootbedrijf. Dit meldt het CBS in de Internationaliseringsmonitor over financiële globalisering.

Het zelfstandig MKB en het grootbedrijf waren beiden in 2015 goed voor ongeveer de helft van de in totaal 44 duizend deelnemingen in het buitenland.
Zelfstandig mkb’ers verwierven in 2015 over het algemeen minder zeggenschap over de buitenlandse bedrijven waarin zij participeerden dan de grote bedrijven. Ruim 30 procent van de deelnemingen van het zelfstandig MKB betrof minderheidsbelangen, tegenover 15 procent bij het grootbedrijf. Meerderheidsbelangen met deelnemingspercentages boven de 75 procent, voerden echter de boventoon bij zowel het MKB (ruim 60 procent) als het grootbedrijf(ruim 80 procent).

Bekijk hier de nieuwste Internationaliseringsmonitor