Internationaliseringsmonitor 1e kwartaal 2016

Begin 2016 zijn er ruim anderhalf miljoen bedrijven in Nederland. Nooit eerder waren dat er zo veel. De dynamiek in het Nederlandse bedrijvenlandschap is groot en kent vele dimensies. De nieuwe Internationaliseringsmonitor van CBS is gewijd aan het thema bedrijvendynamiek. Verschillende dimensies hiervan komen aan bod: starters, born globals, internationale handelaren, snelle groeiers en overlevingskansen van startende bedrijven.

Download: Internationaliseringsmonitor 1e kwartaal 2016 (4,0 MB)

Born globals

De Nederlandse bedrijvenpopulatie groeit flink, onder andere doordat het aantal starters na een afname in 2012 weer langzaam toeneemt. Wanneer startende bedrijven binnen één jaar na oprichting gaan importeren of exporteren, worden ze als ‘born global’ aangemerkt. In 2014 waren er ongeveer 9 duizend born globals in Nederland, zo’n 8 procent van alle starters in het Nederlandse bedrijfsleven.

svhmkb20160127-intmonitor

Snelle groeiers

Het aantal bedrijven groeit ook doordat het aantal opheffingen sinds een aantal jaren weer langzaam terugloopt. Een aanzienlijk deel van de bedrijven slaagt er zelfs in om niet alleen het hoofd boven water te houden, maar bovendien aanzienlijke groei te realiseren. Groeiende bedrijven en met name ‘snelle groeiers’ zijn een belangrijke bron van economische groei, werkgelegenheid en innovatie. Het Nederlandse bedrijfsleven telde in 2014 ongeveer 6 duizend ‘snelle groeiers’. Dit zijn bedrijven waarvan het aantal werknemers in drie opeenvolgende jaren gemiddeld met 10 procent of meer is gegroeid. De meeste snelle groeiers in 2014 waren MKB’ers. Slechts zo’n 7 procent van de snelle groeiers had 250 of meer werkzame personen en behoorde tot het grootbedrijf. De internationaliseringsmonitor geeft inzicht in welke factoren samenhangen met de realisatie van snelle bedrijfsgroei.

286.415 nieuwe werknemers bij snelle groeiers in de periode 2011-2014

Overlevingskansen

Van de 129 duizend bedrijven die in 2007 zijn gestart, bestond nog ongeveer 43 procent aan het begin van 2015. De internationaliseringsmonitor gaat in op de overlevingskansen van startende bedrijven en de factoren die deze beïnvloeden. De overlevingskansen variëren met de omvang en per sector van activiteit. Maar ook de eigenschappen van de ondernemer spelen een rol; leeftijd, geslacht en nationaliteit van de ondernemer zijn allemaal van invloed op de overlevingskans van een startend bedrijf. Zo hebben bedrijven van vrouwen en oudere ondernemers een kleiner risico op bedrijfssluiting. Veruit het grootste gedeelte van de nieuwe bedrijven in de periode 2007-2014 is echter gestart door mannen. Ook blijkt dat startende bedrijven met internationale handel en een rechtspersoonlijkheid, een grotere overlevingskans hebben.