Tien procent meer openstaande vacatures in het MKB

Aan het eind van het vierde kwartaal van 2018 stonden er ruim 136 duizend vacatures open in het midden- en kleinbedrijf. Dat was 53 procent van alle openstaande vacatures op dat moment in Nederland. Het aantal openstaande vacatures in het MKB is 10 procent hoger dan in het vierde kwartaal 2017. Dit meldt het CBS in De Staat van het MKB.

In het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) nam het aantal openstaande vacatures met ruim 17 procent toe tot ruim 47 duizend in het vierde kwartaal. In het kleinbedrijf (minder dan 50 werkzame personen) stonden in het vierde kwartaal bijna 89 duizend vacatures open, waarvan bijna 45 duizend bij de kleinste bedrijven (tot tien werkzame personen). Het aantal vacatures bij deze microbedrijven steeg met bijna 2 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017. Bij het grootbedrijf (250 of meer werkzame personen) stonden in het vierde kwartaal 2018 bijna 119 duizend vacatures open, ruim een kwart meer dan een jaar eerder. Hiermee kwam het totale aantal openstaande vacatures in Nederland in het vierde kwartaal uit op bijna 255 duizend, 36 duizend meer dan een jaar eerder.

Verdeling openstaande vacatures, vierde kwartaal 2018

Grootste toename openstaande vacatures in nijverheid en energie

Binnen de nijverheid (geen bouw) en energie steeg het aantal openstaande vacatures in het MKB het sterkst. Hier stonden in het vierde kwartaal ruim 15 duizend vacatures open, bijna 16 procent meer dan een jaar eerder. De stijging was net iets groter dan in de industrie (+13,5 procent), waar in het vierde kwartaal ruim 14 duizend vacatures open stonden. Binnen het kleinbedrijf in de nijverheid en energie was de vacaturegroei met 18 procent het grootst.

Ontwikkeling openstaande vacatures, vierde kwartaal 2018

Bekijk de nieuwste cijfers op MKB-StatLine