Minder ziekteverzuim bij kleine bedrijven

In kleine bedrijven wordt minder verzuimd wegens ziekte dan in grote bedrijven. Dit blijkt uit cijfers van de jaarlijkse Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

Gemiddeld verzuimden alle werknemers van bedrijven tot vijf werknemers viereneenhalve dag in 2016. Bij MKB-bedrijven vanaf 50 werknemers werd per werknemer gemiddeld zeven dagen verzuimd.

Aandeel ziekteverzuim
Dat het gemiddeld aantal verzuimdagen lager is in kleine bedrijven, komt voor een deel omdat er in kleine bedrijven meer werknemers zijn die helemaal niet verzuimen in een jaar. Onder bedrijven tot vijf werknemers meldde gemiddeld 31 procent van de werknemers zich één of meer keer ziek. Onder bedrijven met 5 tot 10 werknemers was dit 39 procent, oplopend naar 48 procent bij bedrijven met een grootte van 100 tot 250 werknemers. Het aandeel ziekteverzuim laat in 2016 een vergelijkbaar beeld zien als een jaar eerder.

Merendeel ziekteverzuim niet werkgerelateerd
Werknemers gaven bij ruim zeven op de tien gevallen van ziekteverzuim bij MKB-bedrijven aan dat de oorzaak van het verzuim niet als gevolg van het werk kwam. Bij MKB-bedrijven tot 10 werknemers was het ziekteverzuim in bijna 8 procent van de gevallen hoofdzakelijk het gevolg van het werk. Bij grotere bedrijven was het werk iets vaker de hoofdoorzaak: bijna 9 procent bij bedrijven met 10 tot 100 werknemers en ruim 9 procent bij bedrijven met 100 tot 250 werknemers.

De resultaten in dit bericht zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2016. De NEA wordt uitgevoerd door CBS en TNO. Klik hier voor meer informatie over de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

Cijfers ziekteverzuim 2016: Statline

Global Entrepreneurship Week

During the Global Entrepreneurship Week (GEW) entrepreneurship is celebrated in more than 160 countries. In the third week of November more than 100 events in the Netherlands inspire over ten thousand entrepreneurs, students, policymakers and academics to engage in entrepreneurship and connect them to mentors, new talent or investors.

Global Entrepreneurship Week

Road2TheWorld

Kamer van Koophandel organiseert een evenement over internationaal ondernemen. U krijgt informatie over de verschillende exportmarkten, het importeren van goederen, wet- en regelgeving en het verkleinen van financiële risico’s. Een goede basis zorgt ervoor dat u grenzeloos kunt ondernemen.

Road2TheWorld

Amsterdam in top 20 beste ecosystemen voor startups

Amsterdam-StartupDelta staat met een 19e positie voor de tweede keer op rij in de wereldwijde top 20 startup eco-systemen. Dit blijkt uit het op 14 maart gepubliceerde Global Startup Ecosystem Report van Startup Genome. De in dit verband samengestelde index vergelijkt startup eco-systemen wereldwijd op vijf belangrijke punten: prestaties, funding, talent, marktbereik en startup ervaring. Koplopers dit jaar zijn wederom Silicon Valley, New York en Londen. Met een plek in de top 20 bewijst Amsterdam een aantrekkelijke locatie te zijn voor startups.

Met 2900 startups heeft Amsterdam, op Londen na, de meeste startups in Europa. Amsterdam scoort goed op het aantal succesvolle exits en de exit-waarde. De waarde van het totale eco-systeem wordt geschat op 14 miljard US Dollar. Ook is Amsterdam een aantrekkelijke locatie voor oprichters van een tech startup.

Direct naar: Global Startup Ecosystem Report 2017

StartupDelta is een platform dat startups in Nederland stimuleert en verbindt. Startup Genome benchmarkt startup ecosystemen en gebruikt hiervoor diverse databronnen om regionale startup platforms te ondersteunen.