Minder ziekteverzuim bij kleine bedrijven

In kleine bedrijven wordt minder verzuimd wegens ziekte dan in grote bedrijven. Dit blijkt uit cijfers van de jaarlijkse Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

Gemiddeld verzuimden alle werknemers van bedrijven tot vijf werknemers viereneenhalve dag in 2016. Bij MKB-bedrijven vanaf 50 werknemers werd per werknemer gemiddeld zeven dagen verzuimd.

Aandeel ziekteverzuim
Dat het gemiddeld aantal verzuimdagen lager is in kleine bedrijven, komt voor een deel omdat er in kleine bedrijven meer werknemers zijn die helemaal niet verzuimen in een jaar. Onder bedrijven tot vijf werknemers meldde gemiddeld 31 procent van de werknemers zich één of meer keer ziek. Onder bedrijven met 5 tot 10 werknemers was dit 39 procent, oplopend naar 48 procent bij bedrijven met een grootte van 100 tot 250 werknemers. Het aandeel ziekteverzuim laat in 2016 een vergelijkbaar beeld zien als een jaar eerder.

Merendeel ziekteverzuim niet werkgerelateerd
Werknemers gaven bij ruim zeven op de tien gevallen van ziekteverzuim bij MKB-bedrijven aan dat de oorzaak van het verzuim niet als gevolg van het werk kwam. Bij MKB-bedrijven tot 10 werknemers was het ziekteverzuim in bijna 8 procent van de gevallen hoofdzakelijk het gevolg van het werk. Bij grotere bedrijven was het werk iets vaker de hoofdoorzaak: bijna 9 procent bij bedrijven met 10 tot 100 werknemers en ruim 9 procent bij bedrijven met 100 tot 250 werknemers.

De resultaten in dit bericht zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2016. De NEA wordt uitgevoerd door CBS en TNO. Klik hier voor meer informatie over de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

Cijfers ziekteverzuim 2016: Statline