De staat van het mkb 2015

Op 23 november 2015 publiceerde CBS de eerste kernpublicatie in het kader van Staat van het MKB. De staat van het mkb 2015 is als het ware de voorloper op het MKB-jaarbericht zoals dat in 2016 is gemaakt.

CBS stelde nieuw basismateriaal samen over de rol van het midden- en kleinbedrijf in de Nederlandse economie, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. CBS brengt vanuit verschillende invalshoeken in beeld wat ‘de staat’ van het mkb (alle bedrijven met minder dan 250 werkzame personen) is. In het laatste deel presenteert onderzoeksbureau Panteia een nieuwe typologie van het mkb.

De staat van het mkb 2015: inzicht krijgen
in de diversiteit van het MKB

Om het diverse karakter van het midden- en kleinbedrijf duidelijk te maken beantwoordt de publicatie vragen vanuit verschillende perspectieven: wat is bijvoorbeeld het belang van het MKB in de Nederlandse economie? Hoe doet ons MKB het internationaal? Wat zijn kenmerken van de typische MKB-ondernemer? Hoe dynamisch zijn MKB-bedrijven en hoe bereiden ondernemers zich voor op de toekomst, in termen van verwachtingen over innovatie, investeringen en research en development (R&D)?