Jaarbericht 2021

Ondernemers in beweging. Dat is het thema van het Jaarbericht Staat van het mkb 2021. Een groot deel van het mkb van Nederland is vooralsnog veerkrachtig de coronacrisis doorgekomen. Dat is een compliment waard. Hoewel de impact van de coronacrisis sterk verschilt per bedrijf en sector, roept Het Comité voor Ondernemerschap op om weer vooruit te kijken. 

Het Comité voor Ondernemerschap pleit voor ‘gezonde groei’, omdat deze leidt tot meer toegevoegde waarde, winstgevendheid en investeringsmogelijkheden en dus tot continuïteit van het mkb-bedrijf. Er zijn langetermijninvesteringen nodig voor het mkb, met name op het gebied van verduurzaming en digitalisering. Ook moeten bedrijven zich aanpassen met investeringen in menselijk kapitaal en arbeidsbesparende technieken om personeelstekorten te bestrijden. Dit en meer komt aan de orde in het Jaarbericht Staat van het mkb 2021.

Download het Jaarbericht Staat van het mkb 2021

De presentatie van het Jaarbericht Staat van het mkb 2021 is via de livestream te volgen.

Download State of SMEs Annual Report 2021 

Interviews

Lees de interviews met mkb-ondernemers over verschillende onderwerpen:

  1. Versterken ondernemerschap
  2. Financiering en versterken eigen vermogen
  3. Arbeidsmobiliteit, leven lang ontwikkelen en menselijk kapitaal
  4. Innovatie en digitalisering