Jaarbericht 2022

Ondernemen in het ondertussen. Dat is het thema van het Jaarbericht Staat van het mkb 2022. Het Comité voor Ondernemerschap constateert dat bedrijven in het ondertussen leven, een instabiele overgangssituatie. Crises en transities vragen om investeringen en voor investeringen is een duidelijk perspectief nodig: waar gaan we heen en hoe komen we daar? Een routekaart helpt om richting te kiezen: naar een groen mkb, met een hoge productiviteitsgroei, aangejaagd door digitalisering en met toegang tot talent en financiering.

Volgens het Comité wordt het alleen maar meer noodzakelijk om de fundamenten van het ondernemersklimaat te versterken. Het Comité vraagt aandacht voor drie S’en die nodig zijn voor een succesvolle voortvarende aanpak: Structuur, Samenhang en Samenwerking. In dit Jaarbericht Staat van het MKB 2022 worden voor vier transitiethema’s (verduurzaming, digitalisering, arbeidsmarkt en financiering) diverse aanbevelingen verder uitgewerkt.

Download het Jaarbericht Staat van het mkb 2022

Download State of the SME Sector Annual Report 2022

Lees het verslag van de aanbieding van het Jaarbericht of bekijk de video.

Lees het persbericht van het Comité

Interviews

Lees de interviews met experts over de transitiethema’s:

  1. Verduurzaming
  2. Digitalisering
  3. Arbeidsmarkt
  4. Financiering

CBS-analyses voor het Jaarbericht 2022

Aanvullend statistisch onderzoek van het CBS als bronmateriaal voor het Jaarbericht Staat van het MKB 2022.