2,3 miljoen bedrijven in Nederland

Nederland telde begin 2024 ruim 2,3 miljoen bedrijven. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

 • Aan het begin van 2024 waren er ruim 2,3 miljoen bedrijven.
 • Er zijn 146 duizend bedrijven meer dan een jaar eerder. Het gaat vooral om bedrijven met 1 werkzame persoon.
 • De grootste bedrijfstak is de specialistische zakelijke dienstverlening, met bijna 471 duizend bedrijven, gevolgd door de handel (292 duizend), de bouwnijverheid (267 duizend), en de gezondheids- en welzijnszorg (237 duizend.
 • Het aantal bedrijven in Nederland groeit al vele jaren. In 2021 kwam het aantal bedrijven voor het eerst boven de 2 miljoen uit.

 

Bekijk de cijfers op MKB-StatLine

De ondernemers van 2022

Op MKB-Statline zijn nieuwe cijfers gepubliceerd over de  persoonskenmerken van ondernemers, waaronder ook cijfers over startende en stoppende ondernemers.

 • In 2022 waren ruim 2,33 miljoen ondernemers actief in het midden- en kleinbedrijf. In 2012 waren dit er bijna 1,69 miljoen.
 • Het percentage vrouwelijke ondernemers is tussen 2012 en 2022 toegenomen. In 2022 was 36 procent van de ondernemers vrouw. Tien jaar eerder was dit 33 procent.
 • Vrouwelijke ondernemers bezitten relatief vaker een klein bedrijf dan een groot bedrijf
 • Het percentage ondernemers jonger dan 30 jaar is in tien jaar tijd toegenomen van 9 procent in 2012 naar 14 procent in 2022.
 • Grotere bedrijven zijn relatief vaker van oudere ondernemers dan jongere ondernemers.
 • In vergelijking met 2012 zijn er in 2022 relatief meer jongere startende ondernemers.

Bekijk de tabel over ondernemerskenmerken

Nieuwe cijfers over ICT gebruik bij bedrijven

Op MKB-Statline zijn nieuwe cijfers over het ICT gebruik bij bedrijven gepubliceerd.

 • Binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb, exclusief zzp) komt telewerken bij 59 procent van de bedrijven voor.
 • In het middenbedrijf komt telewerken meer voor dan in het kleinbedrijf.
 • 40 procent van het mkb gebruikt betaalde clouddiensten, bijvoorbeeld voor e-mail, bestandopslag, boekhouding- of officesoftware.
 • 7 procent van het midden- en kleinbedrijf (mkb, exclusief zzp) gebruikte in 2022 een vorm van artifical intelligence (AI),
 • 4 procent van het mkb heeft ooit AI-gebruik overwogen, maar niet toegepast,
 • Het aantal bedrijven dat in 2022 te maken kreeg met een ICT veiligheidsincident was relatief hoger in het grootbedrijf dan het mkb (exclusief zzp).
 • 12 procent van het mkb kreeg te maken met een incident door interne oorzaak en 5 procent door een aanval van buitenaf. Voor het grootbedrijf waren deze percentages respectievelijk 44 en 8 procent.
 • In het mkb had het middenbedrijf het vaakst last van een ICT veiligheidsincident.

Bekijk de tabellen

Relatief weinig bedrijven hebben problematische schulden

Ruim 5 procent van de bedrijven beoordeelt de schuldenlast als problematisch. Voor bijna 95 procent van de bedrijven is de schuldenlast dragelijk. Het beeld van de schuldenlast van bedrijven in oktober 2023 is daarmee hetzelfde als een half jaar geleden. Dit meldt het CBS voor het Jaarbericht Staat van het mkb 2023. De gegevens over bedrijven met 5 of meer werkzame personen zijn begin oktober verzameld door het CBS in samenwerking met KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Het merendeel van de bedrijven (88 procent) beoordeelt hun schuldenlast als lager of ongeveer even hoog als vorig jaar. 12 procent van de bedrijven zag de schuldenlast toenemen, maar in de meeste gevallen was dit dragelijk voor het bedrijf.

In het kleinbedrijf (bedrijven tot 50 werkzame personen) is het percentage bedrijven met problematische schulden bijna 8 procent. Dit is groter dan in het grootbedrijf (250 of meer werkzame personen) waar dit bijna 3 procent is.

Schuldenlast voor 54 procent van de bedrijven van gewenste omvang

Meer dan de helft (54 procent) van de bedrijven geeft aan dat de schuldenlast van een gewenste omvang is en niet zal worden verminderd. 6 procent van de bedrijven zegt de schuldenlast binnen een jaar naar een gewenste omvang te kunnen verminderen. 21 procent heeft daar maximaal 1 tot 5 jaar voor nodig en bijna 3 procent heeft meer dan 5 jaar nodig. 14 procent van de bedrijven geeft aan niet te weten op welke termijn de schuldenlast naar een gewenste omvang verminderd kan worden. Anderhalf procent van de bedrijven geeft aan dat het verminderen van de schuldenlast wenselijk is, maar niet mogelijk. Minder dan een half procent van de bedrijven geeft aan dat het bedrijf wordt beëindigd vanwege de schuldenlast.

Voor het grootbedrijf (61 procent) is de omvang van de schuldenlast vaker van een gewenste omvang die niet zal worden verminderd, dan voor het middenbedrijf (ruim 53 procent) en het kleinbedrijf (48 procent).

Deze resultaten komen uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). Deze wordt gehouden onder bedrijven met 5 of meer werkzame personen in het niet-financiële bedrijfsleven. Dat zijn alle bedrijven zonder de banken, de verzekeraars en de pensioenfondsen. De Conjunctuurenquête Nederland is een gezamenlijk onderzoek van het CBS, KVK, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW, met steun van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het doel van de samenwerking is completere informatie over het niet-financiële bedrijfsleven te verzamelen tegen minder administratieve lasten.

Bronnen

COEN Conjunctuurenquête