Jaarbericht 2023

Vertrouwen op ondernemerschap

Op 15 november 2023 heeft het Nederlands Comité voor Ondernemerschap het Jaarbericht Staat van het mkb 2023 overhandigd aan de minister van Economische Zaken en Klimaat tijdens een werkbezoek aan Economie071 en het Katwijkse bedrijf Oomen. In het Jaarbericht snijdt het Comité een thema aan: de kracht van samenwerken in netwerken. Gelet op de maatschappelijke discussie over vertrouwen, over de dienstverlening door de overheid en over de aansluiting tussen overheid en bedrijfsleven, wil het Comité een punt maken. Het is nodig dat de overheid meer de regie pakt. Zoals regie behoort te zijn, op basis van vertrouwen: niet sturend van bovenaf, maar doelbewust en interactief ruimte gevend aan de professionaliteit van anderen.

Er zit veel kracht in de samenwerking in netwerken, vooral ook in lokale en regionale netwerken. Het Comité zet de schijnwerper op dit actuele thema met essays van SER-voorzitter Kim Putters en de hoogleraren Joris Knoben en Elco van Burg. Daarnaast zijn er praktijkverhalen. Daarin komt ook Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, aan het woord over herstel van vertrouwen.

Download het Jaarbericht Staat van het mkb 2023

Bekijk hier de video van de aanbieding van het Jaarbericht 2023

Lees het persbericht van het Comité

De kracht van samenwerken in netwerken

Lees hier de essays

Lees hier de reportages

CBS analyses voor het Jaarbericht 2023

Aanvullend statistisch onderzoek van het CBS als bronmateriaal voor het Jaarbericht Staat van het mkb 2023.