7 procent start-ups na 3 jaar meer personeel in dienst

Van de ruim 156 duizend bedrijven en organisaties die in 2013 van start gingen, had 7 procent drie jaar later (2016) meer werknemers in dienst en 2,6 procent minder. Dit blijkt uit cijfers van het CBS, vandaag gepubliceerd voor De Staat van het MKB.

Aandeel groeiers en krimpers het hoogst bij grotere bedrijven

Hoe groter het bedrijf in het jaar van start hoe hoger het aantal bedrijven met personeelsgroei. Van de bedrijven die in 2013 met minstens 10 werkzame personen startten, had bijna 47 procent drie jaar later meer werknemers. Deze groep bedrijven kende met een kwart relatief ook de meeste “krimpers”: van de in 2013 gestarte bedrijven met 1 werkzame persoon had ruim 5 procent drie jaar later meer personeel en 1,7 procent minder. Gestarte bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen zitten in de middenmoot: in 2016 bedroeg het aantal bedrijven met personeelsgroei hier bijna 23 procent en bij 11,8 procent was het aantal werknemers gedaald.

Meeste groeiers bij starters in horeca

Van de 4710 bedrijven die in 2013 in de horeca van start gingen, had ruim 22 procent drie jaar later, meer werknemers in dienst. Naar bedrijfstak bezien het hoogste percentage groeiers. De horeca scoort ook het hoogste bij het aantal bedrijven dat drie jaar na de start het werknemersaantal zag krimpen: 12 procent. Van de 90 horecabedrijven die in 2013 met 10 of meer werkzame personen van start gingen had de helft drie jaar later meer werknemers en ruim 22 procent minder. Van de 3210 gestarte horeca startups met 1 werkzame persoon had in 2016 ruim 16 procent meer personeel en 8 procent minder.

Specialistische zakelijke dienstverlening heeft minste krimpers

In de specialistische zakelijke dienstverlening gingen in 2013 ruim 35 duizend bedrijven van start: het hoogste aantal van alle bedrijfstakken. Bij 1 op de 20 groeide de werkgelegenheid in drie jaar en bij slechts 1,6 procent, het laagste van alle bedrijfstakken, daalde de werkgelegenheid. De detailhandel en bouw kwamen wat betreft het aantal starters in 2013 op respectievelijk de tweede en derde plaats.

Drie jaar later lag het percentage van deze bedrijven met personeelsgroei in de op 7,5 procent en bij de nieuwe bouwers op 5,3 procent. Afname van het werknemersaantal deed zich relatief meer voor in de detailhandel (3,5 procent) dan in de bouw (2,0 procent).

Ontwikkelingen bij exporteurs en werkgevers ook beschikbaar

Naast de ontwikkelingen bij de starters uit 2013 is vandaag ook nieuwe data gepubliceerd over hoe het exporteurs en werkgevers drie jaar later is vergaan.

Links naar MKB-StatLine-tabellen:

Bedrijvendynamiek; startende bedrijven

Bedrijvendynamiek; exporteurs en exportontwikkeling

Bedrijvendynamiek; werkgevers