Aandeel MKB-bedrijven van tien jaar of ouder met 4 procent toegenomen

Het aantal MKB-bedrijven in de business economy (bedrijfsleven, exclusief financiële instellingen) dat op 1 januari van dit jaar 10 jaar of ouder was, is 467 duizend. Dit is 41,2 procent van het totaal aantal MKB-bedrijven op deze peildatum. Vijf jaar eerder (in 2014) was 37 procent van de MKB-bedrijven 10 jaar of ouder. Dit blijkt uit cijfers van de MKB-tabel “Bedrijven; bedrijfstak, grootteklasse, leeftijd” die vandaag in de Staat van het MKB op MKB-Statline is gepubliceerd. Vandaag is ook de tabel “Bedrijven; bedrijfstak, groeicategorie, leeftijd” gepubliceerd. In deze laatste tabel worden bedrijven ingedeeld in groeicategorieën (sterke/ matige groei/krimp) gebaseerd op de ontwikkeling van het gemiddeld aantal werknemers in een jaar in vergelijking met 3 jaar eerder.

Twintig procent MKB-bedrijven jonger dan drie jaar

Het aantal MKB-bedrijven in de business economy jonger dan 3 jaar bedroeg begin 2019 234 duizend. Dat is 20,6 procent van het totaal aantal MKB bedrijven. Op basis van leeftijd vormden begin dit jaar MKB-bedrijven in de leeftijd van 3 tot 5 jaar de kleinste groep (14,3 procent).
In het grootbedrijf van de business economy was 81 procent van de bedrijven begin dit jaar 10 jaar of ouder. Er waren op dat moment 60 grootbedrijven jonger dan drie jaar (3,2 procent van het totaal aantal grootbedrijven).

In alle bedrijfstakken zijn bedrijven van 10 jaar of ouder de grootste groep

In alle takken van de business economy vormden MKB-bedrijven van 10 jaar of ouder begin dit jaar veruit de grootste groep bedrijven. In de industrie was op dat moment zelfs meer dan de helft van de MKB-bedrijven 10 jaar of ouder (51,1 procent). In de bouw en de handel had ongeveer 47 procent van de MKB-bedrijven deze leeftijd. MKB-bedrijven jonger dan 3 jaar waren er begin dit jaar vooral in de verhuur en overige zakelijke diensten (25,0 procent) en bij bedrijven actief in vervoer en opslag (24,4 procent).