Aantal faillissementen in het MKB in 2017 gedaald

In 2017 zijn er in het MKB van de ‘business economy’ 3018 bedrijven (inclusief eenmanszaken) failliet verklaard. In 2016 waren dit 3730 bedrijven.

De helft van de 3018 faillissementen zijn bedrijven met één werkzame persoon. Het aandeel van bedrijven met twee tot tien werkzame personen ligt rond de 38 procent. Het aandeel van het middenbedrijf (50-250 werkzame personen) is met 1,1 procent het laagst. Het aantal faillissementen was in alle grootteklassen lager dan in 2016.

Gemiddelde bedrijfsleeftijd bij faillissementen afgenomen

De gemiddelde leeftijd van de failliet verklaarde bedrijven ligt rond de 9,9 jaar. In 2016 was dit nog 11 jaar. Bedrijven die tien jaar of ouder zijn, hebben met ruim 33 procent het grootste aandeel in het aantal faillissementen van 2017. Ruim 28 procent van de faillissementen zijn bedrijven jonger dan drie jaar. Vergeleken met 2016 is in alle leeftijdsklassen het aantal faillissementen gedaald.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen nog worden bijgesteld.

Bekijk hier de nieuwe cijfers