Aantal vrouwelijke MKB-ondernemers stijgt harder dan het aantal mannelijke MKB-ondernemers

Nederland telde in 2016 bijna 1,77 miljoen MKB-ondernemers. In 2015 waren dit er 1,75 miljoen. De stijging van 0,9 procent kwam vooral door een groei van het aantal vrouwelijke MKB-ondernemers. Het aantal vrouwelijke MKB-ondernemers steeg in 2016 met bijna 3 procent tot een totaal van 0,61 miljoen. Het aantal mannelijke MKB-ondernemers steeg in 2016 met 0,6 procent tot een totaal van 1,15 miljoen. Ongeveer een op de drie MKB-ondernemers was in 2016 een vrouw.

Aantal MKB-ondernemers met niet-westerse migratieachtergrond meest gestegen

Ruim 80 procent van de MKB-ondernemers had in 2016 een Nederlandse achtergrond. Vergeleken met 2015 groeide dit aantal nauwelijks (+0,8 procent). De grootste stijging deed zich in 2016 voor bij MKB-ondernemers met een niet-westerse migratieachtergrond. Hier steeg het aantal met bijna 6 procent van 151 duizend in 2015 naar 160 duizend in 2016. Het aantal MKB-ondernemers met een westerse migratieachtergrond nam in 2016 met 2,6 procent toe tot een totaal van bijna 178 duizend.

Vooral stijging van het aantal jongere MKB-ondernemers

Het aantal MBK-ondernemers van 29 jaar of jonger is in 2016 vergeleken met 2015 met 3,3 procent meer toegenomen dan het aantal MKB-ondernemers in de overige leeftijdsklassen. Het aantal MKB-ondernemers van 65 jaar of ouder steeg met 2,5 procent, de categorie van 45 tot 65 jaar met 2,2 procent, terwijl het aantal MKB-ondernemers van 30 tot 45 jaar zelfs met 0,9 procent afnam. Bijna de helft van het aantal MKB-ondernemers was in 2016 tussen de 45 en 65 jaar oud, tot de categorie 30 tot 45 jaar behoorde 31 procent van de MKB-ondernemers en de jongste (tot 30 jaar) en oudste MKB-ondernemers (65 jaar en ouder) waren elk goed voor een aandeel van 10 procent.

Nieuwe cijfers ondernemerskenmerken op MKB-Statline

Op MKB-Statline zijn nieuwe cijfers over ondernemerskenmerken gepubliceerd. De cijfers zijn nu up-to-date tot en met 2016. Er kan ingezoomd worden op verschillende grootteklassen en branches binnen het MKB.