MKB-ondernemersvertrouwen iets minder hoog

MKB-ondernemers zijn aan het begin van het tweede kwartaal iets minder positief gestemd. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, daalde en kwam voor het MKB uit op 15,6.

Desondanks bevindt het vertrouwen zich nog op een historisch hoog niveau.
Het ondernemersvertrouwen in het gehele bedrijfsleven is met 14,2 iets lager dan in het gehele MKB. Ook het vertrouwen in het kleinbedrijf is met 14,8 lager.

Het MKB-ondernemersvertrouwen in de bouw (nu 31,3) is al zeven kwartalen op rij het hoogst. In veel sectoren is het MKB-ondernemersvertrouwen gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal. De indicator staat alleen voor de sector informatie en communicatie hoger (5,6 punten) dan in het afgelopen kwartaal.

Samenstelling ondernemersvertrouwen

Het MKB-ondernemersvertrouwen geeft de stemming van Nederlandse MKB-ondernemers weer. Per bedrijfstak wordt het ondernemersvertrouwen samengesteld op basis van vragen over recente ontwikkelingen en verwachtingen van de ondernemers zoals bijvoorbeeld de omzetontwikkeling. Deze vragen worden gesteld in de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).
Het ondernemersvertrouwen Nederland wordt vervolgens samengesteld uit een gewogen gemiddelde van het vertrouwen per bedrijfstak. Het ondernemersvertrouwen geeft een indicatie van de richting waarin de Nederlandse economie zich naar verwachting zal ontwikkelen.

De nieuwste resultaten van de Conjunctuur Enquête Nederland voor het MKB zijn beschikbaar in MKB-StatLine, net als het MKB-Ondernemersvertrouwen.