De business economy toegelicht

Op meerdere plekken op staatvanhetmkb.nl komt de term ‘business economy’ voor. Deze engelse term, in het Nederlands vaak vertaald tot ‘MKB-bedrijfsleven’ verdient extra toelichting.

De internationaal gehanteerde term ‘business economy’ wordt internationaal het meest gebruikt om het midden- en kleinbedrijf (MKB) af te bakenen. De business economy telt de overheidssector niet mee. Ook de agrarische sector, financiële dienstverlening, onderwijs, zorg, cultuur, sport en recreatie, belangen- en hobbyverenigingen en overige persoonlijke dienstverlening worden niet tot de business economy gerekend. De business economy is dus een deel van alle economische activiteiten.

Deze business economy is een samenstelling van de volgende bedrijfstakken:

B Delfstoffenwinning
C Industrie
D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
F Bouwnijverheid
G Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
H Vervoer en opslag
I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
J Informatie en communicatie
L Verhuur van en handel in onroerend goed
M Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
95 Reparatie van consumentenartikelen