CBS Internationaliseringsmonitor ‘Zelfstandig MKB’

De nieuwste editie van de CBS Internationaliseringsmonitor staat in het teken van de rol van het zelfstandig midden- en kleinbedrijf in de internationale handel van Nederland.

Tot het zelfstandig MKB worden bedrijven gerekend die géén onderdeel zijn van een groot Nederlands concern (met in totaal 250 of meer werkzame personen). Ook bedrijven die onder buitenlandse zeggenschap staan, worden niet tot het zelfstandig MKB gerekend. Dit onderscheid is van belang omdat een klein bedrijf dat toegang heeft tot het kapitaal, kennis, internationaal netwerk of R&D van een groot moederbedrijf hele andere kansen op de (inter)nationale markt heeft dan een zelfstandige ondernemer die niet terug kan vallen op dergelijk faciliteiten.

Naar de Internationaliseringsmonitor ‘Zelfstandig MKB’

Gelijktijdig met de Internationaliseringsmonitor, verscheen een onderzoeksrapport over het belang van het MKB voor de Nederlandse export in 2012. Dit heeft CBS als maatwerkonderzoek in opdracht van de ministeries van Economische en Buitenlandse Zaken uitgevoerd.