CBS-maatwerk voor het nieuwe jaarbericht

Het vandaag gepubliceerde Jaarbericht Staat van het MKB 2017 gaat in op de staat van het MKB in Nederland. Het is voor een belangrijk deel gebaseerd op nieuw onderzoek uitgevoerd door CBS, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze maatwerkonderzoeken vormen de bouwstenen voor het uiteindelijke jaarbericht. De resultaten van CBS-onderzoek worden altijd gepubliceerd en zijn voor iedereen toegankelijk.

Het specifiek voor dit jaarbericht uitgevoerde onderzoek door het CBS is in twee delen uit te splitsen en hier beschikbaar:

  1. Diversiteit in het MKB. Uitsplitsingen van bedrijven met hun kenmerken, naar grootte, branche, groeicategroei en leeftijd.
  2. Specifiek maatwerkonderzoek voor het jaarbericht 2017. Meer inzicht in regio, MKB-plus, en productiviteit.