Daling aantal openstaande vacatures in het mkb en grootbedrijf in het 4e kwartaal van 2023

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) en grootbedrijf in de brede sector Business Economy telden aan het eind van het vierde kwartaal van 2023 respectievelijk 160 duizend en 104 duizend openstaande vacatures. Dit zijn dalingen in aantallen openstaande vacatures van respectievelijk 8 en 12 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022. Dit meldt het CBS op de Staat van het MKB.

  • Het aantal openstaande vacatures daalde ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar in bijna alle bedrijfstakken in het mkb, zowel in het kleinbedrijf (10 tot 50 werknemers) als het middenbedrijf (50 tot 250 werknemers). Voor het microbedrijf (0 tot 10 werknemers) is het beeld minder eenduidig met dalingen in de sectoren Commerciële dienstverlening en Overheid en zorg, en stijgingen in de sectoren Bouwnijverheid en Niet-commerciële dienstverlening.
  • De grootste daling in het mkb is zichtbaar in de sector Commerciële dienstverlening met een daling van 14 duizend ten opzichte van 140 duizend in hetzelfde kwartaal in 2022. Bouwnijverheid en Cultuur, recreatie, overige diensten waren de enige sectoren binnen het mkb waar het aantal openstaande vacatures steeg. De stijgingen bedroegen respectievelijk 300 en 500 ten opzichte van 17 duizend en 9 duizend in hetzelfde kwartaal in 2022.
  • Bij het grootbedrijf was het beeld wisselend, met dalingen in de sector Commerciële dienstverlening en Nijverheid en energie, en stijgingen in de Bouwnijverheid en Overheid en zorg.

Bron: StatLine – Vacatures; bedrijfsgrootte, bedrijfstak (cbs.nl)