De ondernemers van 2022

Op MKB-Statline zijn nieuwe cijfers gepubliceerd over de  persoonskenmerken van ondernemers, waaronder ook cijfers over startende en stoppende ondernemers.

  • In 2022 waren ruim 2,33 miljoen ondernemers actief in het midden- en kleinbedrijf. In 2012 waren dit er bijna 1,69 miljoen.
  • Het percentage vrouwelijke ondernemers is tussen 2012 en 2022 toegenomen. In 2022 was 36 procent van de ondernemers vrouw. Tien jaar eerder was dit 33 procent.
  • Vrouwelijke ondernemers bezitten relatief vaker een klein bedrijf dan een groot bedrijf
  • Het percentage ondernemers jonger dan 30 jaar is in tien jaar tijd toegenomen van 9 procent in 2012 naar 14 procent in 2022.
  • Grotere bedrijven zijn relatief vaker van oudere ondernemers dan jongere ondernemers.
  • In vergelijking met 2012 zijn er in 2022 relatief meer jongere startende ondernemers.

Bekijk de tabel over ondernemerskenmerken