Economisch beeld MKB in het vierde kwartaal 2022 verder verslechterd

Het economisch beeld van het midden- en kleinbedrijf (mkb) is aan het begin van het vierde kwartaal van 2022 verslechterd in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Daarmee staat de mkb-barometer dit kwartaal op “bewolkt”, toch is er nog geen sprake van laag conjunctuur. In totaal lagen zeven van de twaalf conjunctuurindicatoren boven de langjarige trend, in het voorgaande kwartaal waren dit er nog negen. De meeste indicatoren daalden in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Enkel de mkb-omzet en het volume van de consumptie lieten een verbetering zien. Dat meldt het CBS op de Staat van het mkb op basis van de nieuwste stand van de mkb-conjunctuurklok.

De mkb-conjunctuurklok toont de stand en het verloop van de conjunctuur voor het mkb. De twaalf conjunctuurindicatoren van het midden- en kleinbedrijf (mkb) worden onderverdeeld in zes stemmingsindicatoren (gemeten bij de mkb-ondernemers) en zes reële economische indicatoren. Stemmingsindicatoren zijn bijvoorbeeld het financieel vertrouwen en het ondernemersvertrouwen. Reële economische indicatoren zijn onder andere het bbp, de omzet en de vacatures.

Bijna alle stemmingsindicatoren verslechterden

Begin vierde kwartaal van 2022 verslechterden vijf van de zes stemmingsindicatoren ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Enkel de indicator over de consumptieontwikkeling bleef gelijk, de stemming hierover was opnieuw het meest negatief. De stemmingsindicatoren over het financiële vertrouwen, de exportontwikkeling en economische ontwikkelingen daalden en lagen onder de langjarige trend. De stemmingsindicatoren over het ondernemersvertrouwen en de vacatures bleven, ondanks de daling, boven de langjarige trend.

Helft van reële indicatoren verslechterden

De indicatoren over het BBP en de vacatures verslechterden aan het begin van het vierde kwartaal van 2022, terwijl deze indicatoren een kwartaal eerder nog verbeterden. Ook de reële indicator over duurzame consumptie verslechterde en lag dit kwartaal als enige reële indicator onder de langjarige trend. De indicator over de faillissementen veranderde niet ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De overige reële indicatoren presteerden iets beter dan in het derde kwartaal van 2022.

Mkb-conjunctuurklok toegelicht

De conjunctuurklok is verdeeld in vier kwadranten. In de bovenste twee kwadranten staan de indicatoren hoger dan hun trendniveau. In de onderste twee kwadranten staan de indicatoren onder hun trendniveau. De twee kwadranten aan de rechterkant geven een verbetering ten opzichte van het voorgaande kwartaal aan. De twee kwadranten aan de linkerkant een verslechtering. Het meest positieve kwadrant (rechtsboven) wordt aangegeven met een zonnetje en het meest negatieve kwadrant (linksonder) met een regenbui. De tussenliggende kwadranten worden aangegeven met een wolk voor de zon.

Bekijk het Conjunctuurdashboard