Economisch beeld MKB licht verbeterd

Het economisch beeld van het MKB is in het derde kwartaal in vergelijking met het tweede kwartaal licht verbeterd. Aan het begin van het derde kwartaal zijn zeven van de twaalf beeldbepalende indicatoren verbeterd en staan in het groene kwadrant van de MKB-conjunctuurklok en vijf zijn afgenomen en staan in het oranje kwadrant. Aan het begin van het tweede kwartaal was de stand groen/oranje fifty/fifty. Net als in het tweede kwartaal zijn ook in het derde kwartaal vooral de reële indicatoren verbeterd, terwijl de meeste verwachtingsindicatoren iets verslechterden.

Indicatoren die zich in het oranje of groene kwadrant bevinden hebben een ontwikkeling boven hun trendniveau waarbij groen vergeleken met het vorige kwartaal wijst op een toename en oranje op een afname van de indicator.

Reële indicatoren verbeterd

De meeste reële conjunctuurindicatoren in de MKB-conjunctuurklok hebben zich in het tweede kwartaal verbeterd en handhaven zich hierdoor in het groene kwadrant. Het BBP laat in het tweede kwartaal een verbetering zien evenals de binnenlandse consumptie, de aankopen van duurzame goederen en de MKB-omzet. Verder is in het tweede kwartaal het aantal vacatures in het MKB gegroeid. Het aantal faillissementen in het MKB nam in het tweede kwartaal net als in het eerste kwartaal toe en blijft daardoor de enige reële indicator in het oranje kwadrant.

Stemmingsindicatoren overwegend lager

Vergeleken met het tweede kwartaal zijn begin derde kwartaal 2018 vier van de zes bij MKB-ondernemers gemeten stemmingsindicatoren minder positief geworden en staan daardoor in het oranje kwadrant. Zo is de economische ontwikkeling zoals MKB-ondernemers die ervaren wat afgenomen en hun financiële vertrouwen minder positief geworden. Verder daalde het MKB-ondernemersvertrouwen. De onder consumenten gemeten consumptie-indicator werd eveneens minder en ging van het groene naar het oranje kwadrant. Door verbetering van de exportverwachtingen en de gerealiseerde buitenlandse omzet ging de MKB-exportindicator van het oranje naar het groene kwadrant. De MKB vacature-indicator verbeterde ook en ging eveneens van het oranje naar het groene kwadrant.

MKB-klok toegelicht

De MKB-conjunctuurklok is door het CBS ontwikkeld in het kader van het programma De Staat van het MKB in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Begin mei 2017 werd de MKB-conjunctuurklok voor het eerst gepubliceerd. De update voor het vierde kwartaal van 2018 wordt begin december verwacht.

Laat de MKB-klok zelf lopen of filter op indicatoren