Nieuwe cijfers omzetstijgers en -dalers

Op MKB-Statline zijn nieuwe cijfers over het aantal bedrijven met een stijgende en dalende omzet gepubliceerd. Deze zijn nu up-to-date tot en met het tweede kwartaal van 2018. De cijfers geven aan bij welk percentage van de ondernemers de omzet is gestegen, danwel gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar. Er kan worden ingezoomd op verschillende grootteklassen en branches binnen het MKB.

Enkele opvallende branches hierin zijn de horeca, de bouwnijverheid en de detailhandel. In de horeca is bij 58 procent van de bedrijven de omzet toegenomen. Daartegenover staat 40 procent van de horecaondernemingen waar de omzet is afgenomen. Het verschil tussen stijgers en daler is hier dus 18 procentpunt. Ook in de bouwnijverheid is dit verschil groot met eveneens 58 procent van de bedrijven waarbij de omzet toenam tegenover 41 procent van de ondernemingen met een krimpende omzet. In de detailhandel is het verschil tussen omzetstijgers en –dalers het kleinst. Bij 50 procent van de detaillisten nam de omzet toe, terwijl deze bij 48 procent afnam.

Zie MKB StatLine voor meer cijfers over dit onderwerp