Financieringsmonitor 2023

Vandaag is de Financieringsmonitor gepubliceerd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de Financieringsmonitor ontwikkeld op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit dashboard bevat de resultaten voor de zesde meting: de Financieringsmonitor 2023. Er is ook een onderzoeksrapport gepubliceerd dat in meer detail stilstaat bij de samenhang tussen de cijfers.