Meer personeelskrapte in MKB dan in grootbedrijf

Aan het begin van het tweede kwartaal 2017 wordt door arbeidskrapte de voortgang van de productie bij 10 procent van het niet-financiële bedrijfsleven gehinderd. Het MKB (5 tot 250 werkzame personen) heeft hier verhoudingsgewijs meer last van dan het grootbedrijf (250 en meer werkzame personen): 12 tegenover 8 procent. In de ICT sector wordt de krapte het meest gevoeld: 25% van de bedrijven kampt hier met een personeelstekort, binnen het MKB geldt dit voor 28% van de bedrijven en in het  grootbedrijf voor 19%.

Hoewel het MKB  in de bouw aan het eind van het eerste  kwartaal de grootste vacaturegroei had is het personeelstekort daar nog niet zo hoog (10%) als voor heel het MKB (12%). Bij het grootbedrijf in de bouw heeft slechts 3 procent met personeelstekorten te maken.

Na de ICT sector wordt in het MKB de personeelskrapte het meest gevoeld in de twee sectoren van de zakelijke dienstverlening: 19 tot 21 % van de bedrijven ervaart hinder bij de productie. Verhoudingsgewijs hebben de middelgrote zakelijke dienstverleners het meeste last. MKB horeca heeft ook ruim meer dan gemiddeld last van personeelsschaarste.

Links:
MKB StatLine
Kwart ICT bedrijven heeft personeelstekort