Meerderheid bedrijven heeft groeiende omzet

Op MKB-Statline zijn nieuwe cijfers over het aantal bedrijven met een stijgende en dalende omzet gepubliceerd. Deze zijn nu up-to-date tot en met het vierde kwartaal van 2018. De cijfers geven aan bij welk percentage van de ondernemers de omzet is gestegen, danwel gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar. Er kan worden ingezoomd op verschillende grootteklassen en branches binnen het MKB.

Zie MKB-StatLine voor de cijfers

Enkele opvallende branches hierin zijn de horeca, de bouwnijverheid en de branche vervoer en opslag. In de horeca is bij 58 procent van de bedrijven de omzet toegenomen. Daartegenover staat 40 procent van de horecaondernemingen waar de omzet is afgenomen. Het verschil tussen stijgers en daler is hier dus 18 procentpunt. Ook in de bouwnijverheid is dit verschil groot met 57 procent van de bedrijven waarbij de omzet toenam tegenover 42 procent van de ondernemingen met een krimpende omzet. In de autohandel en -reparatie is het verschil tussen omzetstijgers en -dalers het kleinst. Daar nam bij 52 procent van de ondernemers de omzet toe, terwijl deze bij 46 procent afnam.

 

Worden de sectoren verder opgedeeld naar grootteklassen, dan blijkt dat voor enkele groepen het aantal bedrijven met omzetstijging kleiner is dan het aantal bedrijven met omzetdaling. Dit komt voor bij de bedrijven met 1 werkzame persoon, in de delfstoffenwinning en bij het grootbedrijf in de autohandel.