Economisch beeld MKB licht verbeterd in eerste kwartaal 2019

Het economisch beeld van het MKB is in het eerste kwartaal van dit jaar in vergelijking met het vierde kwartaal vorig jaar licht verbeterd. Aan het begin van het eerste kwartaal lieten vijf van de twaalf beeldbepalende indicatoren een toename zien en staan in het groene kwadrant van de MKB-conjunctuurklok. Deze lichte verbetering volgt op de duidelijke verslechtering die zich in het laatste kwartaal van vorig jaar aftekende toen tien van de twaalf beeldbepalende indicatoren een afname lieten zien ten opzichte van het voorgaande kwartaal en in het oranje kwadrant belandden. Aan het begin van het vierde kwartaal vorig jaar stonden in totaal slechts twee indicatoren in het groene kwadrant.

Indicatoren die zich in het oranje of groene kwadrant bevinden hebben een ontwikkeling boven hun trendniveau waarbij groen vergeleken met het vorige kwartaal wijst op een toename en oranje op een afname van de indicator.

Laat de MKB-klok zelf lopen of filter op indicatoren

Meerderheid reële indicatoren verbeterd

De meeste reële conjunctuurindicatoren in de MKB-conjunctuurklok hebben zich verbeterd en staan daardoor begin eerste kwartaal in het groene kwadrant. Verbetering trad op bij de binnenlandse consumptie, aankopen van duurzame goederen, MKB-omzet en het aantal faillissementen onder het MKB. De enige twee reële indicatoren die begin eerste kwartaal een negatieve ontwikkeling lieten zien waren het BBP en het aantal vacatures in het MKB.

Vijf van de zes MKB-stemmingsindicatoren lager

Vijf van de zes stemmingsindicatoren in de MKB-conjunctuurklok (economische ontwikkeling, financiële vertrouwen onder MKB’ers, MKB-ondernemersvertrouwen, MKB-exportindicator en de onder consumenten gemeten consumptie-indicator) zijn begin eerste kwartaal verder afgenomen en blijven daardoor in het oranje kwadrant. De vacature-indicator is de enige stemmingsindicator die in het begin van het eerste kwartaal in vergelijking met begin van het vierde kwartaal een verbetering liet zien en daarmee in het groene kwadrant terugkeert. In het derde kwartaal waren nog twee stemmingsindicatoren positief: de MKB-exportindicator en de MKB-vacature indicator.

MKB-klok toegelicht

De MKB-conjunctuurklok is door het CBS ontwikkeld in het kader van het programma De Staat van het MKB in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Begin mei 2017 werd de MKB-conjunctuurklok voor het eerst gepubliceerd. De update voor het tweede kwartaal van 2019 wordt begin juni 2019 verwacht.