Minder bedrijven met omzetstijging in horeca

In de horeca is het aantal bedrijven met omzetstijging afgenomen. Drie maanden geleden nam de omzet bij 54 procent van de horecabedrijven toe. Nu is dat 50 procent. Het aantal bedrijven met een omzetdaling groeide van 43 naar 47 procent. Dit blijkt uit de cijfers over omzetstijgers en –dalers die vandaag gepubliceerd zijn.

Bekijk alle cijfers op MKB StatLine

Het beeld over de sectoren is wat diffuus. Net als in de horeca is het beeld in de bouw, de autohandel en de bedrijfstak vervoer en opslag minder positief dan drie maanden geleden. In de detailhandel, de informatie en communicatie en in de delfstoffenwinning is het beeld juist positiever. In nagenoeg alle sectoren is het aantal bedrijven met een omzetstijging groter dan het aantal met een omzetdaling.