MKB minder vaak slachtoffer cyberaanval dan grote bedrijven

Ruim een op de vijf bedrijven met minstens tien werkzame personen heeft in 2016 te maken gehad met de gevolgen van cyberaanvallen. Het aantal ICT-incidenten neemt toe naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, ook binnen het MKB. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van het CBS naar ICT-gebruik van bedrijven.

In 2016 had 65 procent van de bedrijven met 100 tot 249 werkzame personen te kampen met ICT-incidenten, vergeleken met 43 procent van de bedrijven met 10 tot 20 werkzame personen. Voor ICT-incidenten door aanvallen van buitenaf waren de percentages voor deze bedrijven respectievelijk 34 procent en 15 procent. Onder bedrijven met meer dan 250 werkzame personen liggen deze aantallen nog hoger.

Gevolgen cyberaanval

De meest voorkomende gevolgen van een cyberaanval zijn uitval van systemen en verminkte of vernietigde gegevens. Dit geldt voor ruim de helft van de bedrijven die slachtoffer zijn geweest van cyberaanvallen. In mindere mate komt het ook voor dat gegevens worden buitgemaakt.

Deze gevolgen leiden bij ongeveer de helft van de getroffen bedrijven tot kosten, zoals voor herstelwerkzaamheden of extra bescherming van de ICT-systemen. Ook kan er sprake zijn van omzetderving.

Links:

CBS: Een op vijf bedrijven slachtoffer van cyberaanval