Aantal MKB-ondernemers toegenomen

Nederland telde in 2015 ruim 1,75 miljoen MKB-ondernemers. In 2011 waren dit er bijna 1,58 miljoen. Bijna 50 000 ondernemers kwamen deze periode erbij in de specialistische zakelijke diensten en ruim 30 400 in de gezondheids- en welzijnszorg. Het aantal ondernemers in de verhuur en handel van onroerend goed kromp echter met ruim 17 400.

Meer oudere MKB-ondernemers

Het aandeel ondernemers van 46 jaar en ouder is, mede in samenhang met de vergrijzing, tussen 2011 en 2015 toegenomen van 54 procent naar 58 procent. Verder geldt dat grotere bedrijven relatief vaker worden geleid door oudere ondernemers dan door jongere.
MKB-ondernemers die jonger zijn dan 46 jaar, zijn naar verhouding vaker actief in de bouw, post en koeriersdiensten en diensten in informatie en communicatie.

Sterkere groei aantal vrouwelijke MKB-ondernemers dan mannelijke

Het aantal vrouwelijke MKB-ondernemers is tussen 2011 en 2015 sterker gegroeid dan het aantal mannelijke ondernemers. Zodoende is het aandeel vrouwelijke MKB-ondernemers toegenomen van een kleine 33 procent in 2011 naar 34 procent in 2015.
Vrouwelijke MKB-ondernemers zijn naar verhouding vaker actief in de gezondheidszorg dan mannen. Ook in de kledingindustrie en overige persoonlijke dienstverlening is een ruime meerderheid van de MKB-ondernemers vrouw.
Vrouwelijke ondernemers sturen relatief vaker kleinere bedrijven aan. Van de bedrijven tot tien werkzame personen werd in 2015 34 procent door vrouwelijke ondernemers aangestuurd. Voor bedrijven met 50 tot 249 werkzame personen (het middenbedrijf) was dit 19 procent.

Herkomst

MKB-ondernemers met een migratieachtergrond leiden relatief vaker kleinere bedrijven dan grotere. In bedrijven met maximaal één werkzame persoon is hun aandeel 20 procent. In het middenbedrijf is dit 12 procent. MKB-ondernemers met een migratieachtergrond zijn relatief sterk vertegenwoordigd in post en koeriersdiensten (48 procent), eet en drinkgelegenheden (41 procent),  en vervoer over land (34 procent).

Nieuwe cijfers ondernemerskenmerken op MKB-Statline

Op MKB-Statline zijn nieuwe cijfers over ondernemerskenmerken gepubliceerd. De cijfers zijn nu up-to-date tot en met 2015. Er kan ingezoomd worden op verschillende grootteklassen en branches binnen het MKB.