MKB-ondernemers minder negatief

De stemming onder MKB-ondernemers is aan het begin van het derde kwartaal 2020 -15,3. Dit is een verbetering ten opzichte van het vorige kwartaal. Toen bereikte het MKB-ondernemersvertrouwen door de coronacrisis een ongekend laag niveau van -31,3.

Het ondernemersvertrouwen was in het derde kwartaal 2020 voor het hele bedrijfsleven -19,3. In het MKB zijn ondernemers dus minder negatief gestemd dan in het grootbedrijf. Het vertrouwen bij bedrijven tot 50 werkzame personen is met -18 minder dan in het hele MKB.

MKB-ondernemers in de horeca meest negatief

In alle sectoren zijn MKB-ondernemers negatief gestemd. Onder MKB-ondernemers in de horecasector was begin derde kwartaal het vertrouwen het laagst: -51,1. Aan het begin van het tweede kwartaal was in deze sector het vertrouwen ook al het laagst, namelijk -86,4. Deze sector is tevens de sector die de grootste verbetering in ondernemersvertrouwen laat zien, met 35,3 punten.

Het minst negatief zijn MKB-ondernemers in de bouwnijverheid (-4,4). De kleinste verbetering in ondernemersvertrouwen vond plaats in de informatie en communicatiesector. Het ondernemersvertrouwen verbeterde in die sector met 3,9 punten naar -17,7.

Samenstelling ondernemersvertrouwen

Het MKB-ondernemersvertrouwen geeft de stemming van Nederlandse MKB-ondernemers weer. Per bedrijfstak wordt het ondernemersvertrouwen samengesteld op basis van vragen over recente ontwikkelingen en verwachtingen van de ondernemers zoals bijvoorbeeld de omzetontwikkeling. Deze vragen worden gesteld in de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). Het ondernemersvertrouwen Nederland wordt vervolgens samengesteld uit een gewogen gemiddelde van het vertrouwen per bedrijfstak. Het ondernemersvertrouwen geeft een indicatie van de richting waarin de Nederlandse economie zich naar verwachting zal ontwikkelen.

De nieuwste resultaten van de Conjunctuur Enquête Nederland voor het MKB zijn beschikbaar in MKB-StatLine, net als het MKB-Ondernemersvertrouwen.