Daling aantal MKB-vacatures in vierde kwartaal

Aan het eind van het vierde kwartaal 2020 stonden er zo’n 112 duizend vacatures open in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Dat was op dat moment iets meer dan de helft van het totaal aantal vacatures in Nederland. Het aantal openstaande vacatures nam met bijna 2 procent af in vergelijking met een kwartaal eerder, toen stonden er ruim 113 duizend vacatures open. Daarmee is het aantal openstaande vacatures ruim 35 procent minder dan aan het eind van het vierde kwartaal 2019, toen stonden er bijna 147 duizend vacatures open in het MKB. Dit meldt het CBS op De Staat van het MKB.

De afname van het aantal vacatures is vooral zichtbaar in het kleinbedrijf (minder dan 50 werkzame personen). Daar nam het aantal openstaande vacatures ten opzichte van het voorgaande kwartaal af met ruim 3 procent naar 72,3 duizend vacatures. Daarentegen steeg het aantal vacatures in het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) met ruim 1 procent tot 39,2 duizend. Hiermee kwam het totaal aantal openstaande vacatures in het MKB aan het einde van het vierde kwartaal uit op 111,5 duizend, 2 procent minder dan in het derde kwartaal van 2020 (113,4 duizend). Het MKB sluit 2020 daarmee af met ruim 35 procent minder vacatures dan het jaar ervoor (146,8 duizend).

Aantal openstaande vacatures daalt het meest in de handel

Drie bedrijfstakken lieten een afname zien in het aantal vacatures in het vierde kwartaal van 2020 in vergelijking met het kwartaal ervoor. In de handel nam het aantal MKB-vacatures procentueel het meeste af met 1 procent. In de gezondheids- en welzijnszorg nam het aantal MKB vacatures af met 0,8 procent, in cultuur, recreatie en overige diensten met 0,3 procent.

Toename in aantal openstaande vacatures het grootst in de bouwnijverheid

In de bouwnijverheid nam het aantal vacatures procentueel het sterkst toe, met 1,4 procent naar 11,6 duizend. In de bedrijfstakken zakelijke dienstverlening en industrie nam het aantal MKB vacatures met respectievelijk 0,5 en 0,4 procent toe naar 24 duizend en 11,1 duizend.

Ondernemersvertrouwen MKB verbetert, maar nog steeds negatief

Het MKB-ondernemersvertrouwen voor het vierde kwartaal is voorafgaand aan de gedeeltelijke lockdown medio oktober, en na een toename in het derde kwartaal, verder teruggeveerd tot -5,1. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, is toegenomen door hogere omzetten en een gunstiger economisch klimaat in het derde kwartaal. Voor de verwachtingen voor het vierde kwartaal overheerst het pessimisme. De gegevens voor dit onderzoek zijn begin oktober 2020 verzameld, grotendeels voorafgaand aan de aangescherpte coronamaatregelen.

Het ondernemersvertrouwen aan het begin van het vierde kwartaal 2020 is beter dan in de twee voorgaande kwartalen. In het tweede kwartaal lag het vertrouwen onder MKB-ondernemers op het historisch lage niveau van -31,2. In het derde kwartaal verbeterde dit naar -15,3 en in het vierde kwartaal naar -5,1. Het vertrouwen bij bedrijven tot 50 werkzame personen ligt daar iets onder en verbetert van -18,0 in het derde kwartaal naar -7,7 in het vierde kwartaal.

MKB-ondernemersvertrouwen het laagst in de horeca

In het vierde kwartaal van 2020 zijn enkel de MKB-sectoren bouwnijverheid en handel positief gestemd. In de overige sectoren is het vertrouwen negatief. Dit is een verbetering ten opzichte van het derde kwartaal toen in alle sectoren het vertrouwen van MKB-ondernemers negatief was.

Het positieve MKB-ondernemersvertrouwen in de bouwnijverheid en handel komt door het middenbedrijf. Het vertrouwen bij bedrijven tot 50 werkzame personen is in de bouwnijverheid en handel nog wel negatief.

Het MKB-ondernemersvertrouwen is net als in het derde kwartaal het laagst in de horeca. In het vierde kwartaal 2020 is dat -32,1. In het derde kwartaal was dit nog -51,1.Vooral een sterk verbeterde omzetrealisatie en economisch klimaat liggen hieraan ten grondslag. Een meerderheid van de ondernemers verwacht echter voor het vierde kwartaal een omzetdaling.

Samenstelling ondernemersvertrouwen

Het MKB-ondernemersvertrouwen geeft de stemming van Nederlandse MKB-ondernemers weer. Per bedrijfstak wordt het ondernemersvertrouwen samengesteld op basis van vragen over recente ontwikkelingen en verwachtingen van de ondernemers zoals bijvoorbeeld de omzetontwikkeling. Deze vragen worden gesteld in de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

Het ondernemersvertrouwen Nederland wordt vervolgens samengesteld uit een gewogen gemiddelde van het vertrouwen per bedrijfstak. Het ondernemersvertrouwen geeft een indicatie van de richting waarin de Nederlandse economie zich naar verwachting zal ontwikkelen.

De nieuwste resultaten van de Conjunctuur Enquête Nederland voor het MKB zijn beschikbaar in MKB-StatLine, net als het MKB-Ondernemersvertrouwen.

Aantal faillissementen in derde kwartaal 2020 laagst in 10 jaar

In het derde kwartaal van 2020 zijn in totaal 520 bedrijven failliet verklaard. Dat zijn 231 faillissementen minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. Bij de faillissementen in het derde kwartaal van 2020 waren 3 576 werkzame personen betrokken. Bijna 27 procent van de failliet verklaarde bedrijven bestond langer dan 10 jaar. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op de Staat van het MKB.

Het aantal faillissementen per kwartaal was in de laatste 10 jaar niet eerder zo laag. In het tweede kwartaal van 2013 gingen de meeste MKB-failliet, namelijk 2 080. In de kwartalen daarop daalde het aantal faillissementen gestaag tot 686 in het vierde kwartaal van 2017. Daarna schommelde het aantal faillissementen, maar kwam niet boven de 800 uit. Wegens de ingrijpende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus heeft het kabinet een noodpakket voor economie en banen opgezet om bedrijven zoveel mogelijk te ondersteunen.

Grootste aantal faillissementen bij bedrijven met 1 werkzaam persoon

Bijna 54 procent van de faillissementen (279) in het derde kwartaal van 2020 betrof een bedrijf met 1 werkzaam persoon. Van de bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen werden 169 bedrijven failliet verklaard. Verder gingen er 55 bedrijven in de bedrijfsgrootte 10 tot 50 werkzame personen en 17 bedrijven in de bedrijfsgrootte 50 tot 250 werkzame personen failliet. In totaal werkten er 3 576 werkzame personen bij de failliet verklaarde bedrijven.

Meeste faillissementen in de handel

Van alle onderscheiden branches vielen de meeste faillissementen (137) in het derde kwartaal van 2020, net als het kwartaal daarvoor, in de handel. Daarvan betroffen 63 een bedrijf in de detailhandel (niet in auto’s) en 58 een bedrijf in de groothandel.

Ook in de bouwnijverheid vielen net als vorig kwartaal relatief veel faillissementen. In het derde kwartaal van 2020 waren dat er 93 tegen 117 het kwartaal ervoor. In de horeca vielen er in totaal 47 faillissementen. Dat is minder dan de helft van de 111 faillissementen die in het tweede kwartaal in die branche vielen.

Bijna 27 procent failliete bedrijven bestond al langer dan 10 jaar

Van de failliet verklaarde bedrijven bestond bijna 27 procent al langer dan 10 jaar. Dat waren 140 bedrijven. De gemiddelde leeftijd van de bedrijven die in het derde kwartaal van 2020 failliet gingen, was 9,5 jaar.

Van de bedrijven jonger dan 3 jaar gingen er 137 failliet in het derde kwartaal van 2020. Dat is ruim 26 procent van het totaal aantal faillissementen in het derde kwartaal. Van de bedrijven tussen de 3 en 5 jaar gingen er 102 failliet en van de bedrijven tussen de 5 en 10 jaar 101.

Bekijk de cijfers over bedrijfsleeftijdbedrijfstak en bedrijfsgrootte van de failliet verklaarde bedrijven

MKB-ondernemers minder negatief

De stemming onder MKB-ondernemers is aan het begin van het derde kwartaal 2020 -15,3. Dit is een verbetering ten opzichte van het vorige kwartaal. Toen bereikte het MKB-ondernemersvertrouwen door de coronacrisis een ongekend laag niveau van -31,3.

Het ondernemersvertrouwen was in het derde kwartaal 2020 voor het hele bedrijfsleven -19,3. In het MKB zijn ondernemers dus minder negatief gestemd dan in het grootbedrijf. Het vertrouwen bij bedrijven tot 50 werkzame personen is met -18 minder dan in het hele MKB.

MKB-ondernemers in de horeca meest negatief

In alle sectoren zijn MKB-ondernemers negatief gestemd. Onder MKB-ondernemers in de horecasector was begin derde kwartaal het vertrouwen het laagst: -51,1. Aan het begin van het tweede kwartaal was in deze sector het vertrouwen ook al het laagst, namelijk -86,4. Deze sector is tevens de sector die de grootste verbetering in ondernemersvertrouwen laat zien, met 35,3 punten.

Het minst negatief zijn MKB-ondernemers in de bouwnijverheid (-4,4). De kleinste verbetering in ondernemersvertrouwen vond plaats in de informatie en communicatiesector. Het ondernemersvertrouwen verbeterde in die sector met 3,9 punten naar -17,7.

Samenstelling ondernemersvertrouwen

Het MKB-ondernemersvertrouwen geeft de stemming van Nederlandse MKB-ondernemers weer. Per bedrijfstak wordt het ondernemersvertrouwen samengesteld op basis van vragen over recente ontwikkelingen en verwachtingen van de ondernemers zoals bijvoorbeeld de omzetontwikkeling. Deze vragen worden gesteld in de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). Het ondernemersvertrouwen Nederland wordt vervolgens samengesteld uit een gewogen gemiddelde van het vertrouwen per bedrijfstak. Het ondernemersvertrouwen geeft een indicatie van de richting waarin de Nederlandse economie zich naar verwachting zal ontwikkelen.

De nieuwste resultaten van de Conjunctuur Enquête Nederland voor het MKB zijn beschikbaar in MKB-StatLine, net als het MKB-Ondernemersvertrouwen.

Aantal MKB-bedrijven met bijna 6 procent toegenomen

Nederland telde bijna 1,9 miljoen MKB-bedrijven in het derde kwartaal 2020. Dit is een toename van 6,5 procent vergeleken met een jaar eerder. De nieuwe bedrijven zijn meestal eenmanszaken. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die op MKB-StatLine zijn gepubliceerd.

Bijna alle bedrijfsgroottes namen in aantal toe. Alleen het aantal bedrijven met 5 tot 10 werkzame personen daalde licht. Het aantal bedrijven met 1 werkzame persoon steeg met bijna 98 duizend naar het hoogste aantal tot nu toe, een stijging van 7,1 procent ten opzicht van een jaar eerder.

Groei in bijna alle bedrijfstakken

In bijna alle bedrijfstakken nam het aantal MKB-bedrijven toe. De bedrijfstak specialistische zakelijke diensten nam met ruim 18 duizend het meest toe, gevolgd door bouwnijverheid (ruim 15 duizend). De toename in deze bedrijfstakken kwam voornamelijk voor rekening van bedrijven met 1 werkzame persoon. Procentueel groeide het aantal MKB-bedrijven het sterkst in de horeca (9,2 procent, ruim 5 duizend nieuwe bedrijven).

Klik hier om naar de nieuwe cijfers te gaan over het aantal bedrijven naar bedrijfstak, bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Ruim helft goederenexporteurs uit 2016 heeft lagere exportomzet in 2019

Van de ruim 107 duizend in Nederland gevestigde MKB-bedrijven die in 2016 goederen exporteerden, kromp bij 55,6 procent de exportomzet in de periode tot 2019. Bij 33,5 procent van de exporteurs was er juist sprake van groei. In 2019 waren er ruim 20 duizend exporteurs die in 2016 nog niet exporteerden. Dit blijkt uit vandaag verschenen cijfers van het CBS voor De Staat van het MKB.

Meeste goederenexporteurs in het kleinbedrijf

In 2019 exporteerden ruim 122 duizend MKB-bedrijven goederen. Van deze MKB-bedrijven behoorde 95,6 procent tot het kleinbedrijf (minder dan 50 werkzame personen) en 4,4 procent tot het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen).

In de periode 2016 tot 2019 zag ongeveer de helft (49,3 procent) van het middenbedrijf zijn omzet uit goederenexport in 2019 groeien. Bij het kleinbedrijf was dit bij een derde (32,7 procent) van het aantal bedrijven het geval. Bij de meerderheid van het kleinbedrijf (56,2 procent) lag de omzet uit export in 2019 onder het niveau van 2016.

Twintig duizend nieuwe exporteurs

Van de bedrijven die in 2016 nog niet exporteerden, deden ruim 20 duizend dat in 2019 wel. De meeste “nieuwe” exporteurs waren actief in de handel (7040), specialistische zakelijke diensten (3345), industrie (1940) en informatie en communicatie (1690).

Meeste exporteurs actief in de handel

Van de exporterende MKB-bedrijven was het grootste deel, 39,3 procent, een handelsbedrijf. Van de handelsbedrijven die reeds in 2016 exporteerden, had 38 procent in 2019 een hogere exportomzet dan in 2016, bij 50,6 procent is de omzet uit export van goederen in deze periode gedaald.

Bekijk de cijfers op MKB-StatLine.

 

 

In bijna alle sectoren omzetdaling bij MKB-bedrijven

In het eerste kwartaal 2020 lieten in de meeste sectoren meer MKB-bedrijven een omzetstijging dan –daling zien ten opzichte van het kwartaal ervoor. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar daalde de omzet bij de meeste MKB-bedrijven. Dit meldt het CBS in vandaag gepubliceerde cijfers op de MKB-Statline.

Omzetdaling bij veel MKB-horecabedrijven

Bij meer dan 6 op de 10 bedrijven in de horeca daalde de omzet in het eerste kwartaal 2020. Het percentage bedrijven waarbij de omzet daalde, is hoger bij bedrijven met meer werkzame personen. De omzet daalde bij 61% van de horecabedrijven met 1 werkzaam persoon, bij 72% van de bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen, en bij 83% van de bedrijven van 10 tot 50 werkzame personen.

In de industrie, in de bouwnijverheid en in de informatie en communicatiesector was het percentage MKB-bedrijven met meer omzet dan het kwartaal ervoor, hoger dan het percentage bedrijven met een omzetdaling ten opzichte van het vorige kwartaal.

Bedrijven in de handelssector en vervoer en opslag laten een divers beeld zien. Het percentage kleinbedrijven in de handelssector (tot 50 werkzame personen) met een omzetstijging was hoger dan het percentage kleinbedrijven met een omzetdaling. Bij de middenbedrijven (100-250 werkzame personen) in deze sector was het beeld tegengesteld: het percentage bedrijven met een dalende omzet was hoger dan het percentage bedrijven met een stijgende omzet. In de vervoer en opslagsector was het beeld omgekeerd. Bij een relatief hoog percentage van de bedrijven tot 10 werkzame personen, daalde de omzet, bij bedrijven vanaf 10 werkzame personen steeg de omzet.

Omzetdaling ten opzichte van zelfde periode vorig jaar in bijna alle sectoren

In bijna alle sectoren lag het percentage MKB-bedrijven dat een omzetdaling liet zien in het eerste kwartaal 2020 hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in de horeca en bij middenbedrijven in de bouwnijverheid (100-250 werkzame personen) lag het percentage bedrijven met een omzetdaling in het eerste kwartaal 2020 hoger dan het percentage bedrijven met een omzetdaling in het eerste kwartaal 2019.

Meer details over het percentage omzetstijgers en –dalers zijn beschikbaar op MKB-Statline. De cijfers zijn uit te splitsen naar sector en bedrijfsgrootte. De tabel wordt ieder kwartaal ge-update.