MKB-ondernemers positief over 2019

MKB-ondernemers zijn aan het begin van het vierde kwartaal iets minder positief gestemd. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, daalde voor het MKB van 14,5 naar 11,8. Het ondernemersvertrouwen in het gehele bedrijfsleven is met 13,4 hoger dan in het MKB. Het verschil komt dus voort uit positievere sentimenten in het grootbedrijf.

Ondernemers positief over 2019

De ondernemers zijn positief over de omzet die zij in 2019 verwachten te behalen. Per saldo verwacht 30 procent van alle bedrijven omzetgroei. In het grootbedrijf is het optimisme het grootst. Daar verwacht per saldo 38 procent dat de omzet groeit. In het kleinbedrijf ziet per saldo 21 procent van de ondernemers de omzet in 2019 toenemen.

Ook over de werkgelegenheid in 2019 is het bedrijfsleven positief gestemd. Van de bedrijven verwacht per saldo 17 procent het personeelsbestand volgend jaar uit te breiden. Het aandeel ondernemers met vraag naar personeel is in het klein- en grootbedrijf per saldo minder groot dan in het middenbedrijf.

De investeringen zullen in 2019 naar verwachting bij per saldo 8,5 procent van de bedrijven hoger uitvallen dan in 2018. In het kleinbedrijf voorzien per saldo minder ondernemers een toename van de investeringen in vergelijking met het midden- en grootbedrijf.

Bekijk de cijfers op MKB-StatLine