MKB-ondernemersvertrouwen blijft hoog

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zijn aan het begin van het derde kwartaal, net als drie maanden geleden, zeer positief gestemd. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator, nam heel licht af van 16,2 in het tweede kwartaal naar 15,9 in het derde kwartaal.

Het ondernemersvertrouwen in het MKB is met 15,9 precies even groot als in het totale bedrijfsleven. Het vertrouwen in het kleinbedrijf is met 16,4 iets groter dan in het gehele MKB en het gehele bedrijfsleven.

Hoogste ondernemersvertrouwen in de bouw

MKB-ondernemers in de bouwsector zijn het meest positief gestemd van alle sectoren. Het ondernemersvertrouwen in de bouw staat op 35,8, dat is een fractie hoger dan drie maanden geleden. Met een vertrouwen van 20,1 zijn MKB-ondernemers in de sector informatie en communicatie ook positief gestemd. De indicator staat in deze sector echter 6,4 punten lager dan in het afgelopen kwartaal.

In de zakelijke dienstverlening nam het vertrouwen toe van 16,1 in het tweede kwartaal naar 19,0 in het derde kwartaal. De sector met het laagste ondernemersvertrouwen is vervoer en opslag. Voor deze sector bleef de indicator onveranderd op een niveau van 5,5.

Personeelstekort

Met de verbetering van het ondernemersvertrouwen neemt de vraag naar personeel toe. Het aantal bedrijven dat last heeft van een personeelstekort, groeit dan ook snel. Het middenbedrijf (50-250 werkzame personen) heeft hier het meeste last van: 19,6 procent van de ondernemers in het middenbedrijf kampt met een tekort aan personeel. In het grootbedrijf is het aantal percentage bedrijven met deze belemmering minder groot: 12,9 procent.

Samenstelling ondernemersvertrouwen

Het MKB-ondernemersvertrouwen geeft de stemming van Nederlandse MKB-ondernemers weer. Per bedrijfstak wordt het ondernemersvertrouwen samengesteld op basis van vragen over recente ontwikkelingen en verwachtingen van de ondernemers zoals bijvoorbeeld de omzetontwikkeling. Deze vragen worden gesteld in de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

Het ondernemersvertrouwen Nederland wordt vervolgens samengesteld uit een gewogen gemiddelde van het vertrouwen per bedrijfstak. Het ondernemersvertrouwen geeft een indicatie van de richting waarin de Nederlandse economie zich naar verwachting zal ontwikkelen.

De nieuwste resultaten van de Conjunctuur Enquête Nederland voor het MKB zijn beschikbaar in MKB-StatLine, net als het MKB-Ondernemersvertrouwen.