CBS Microdata Gebruikersmiddag

De Microdata van het CBS zijn een belangrijke bron voor wetenschappelijk onderzoek. Andere data, zoals Open Data en Big Data zijn daarnaast ook hard in opkomst. Het CBS blijft hierin niet achter en volgt deze ontwikkelingen. Wat zijn Open Data en wat zijn Big Data volgens het CBS en hoe kunnen ze van toegevoegde waarde zijn bij onderzoek met CBS (micro)data? Deze vragen zullen centraal staan in de volgende Microdatamiddag. De focus zal daarbij liggen op data voor onderzoek naar de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

De arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler. Mensen werken vaker als zzp’er, hebben vaker tijdelijke arbeidscontracten en wisselen vaker van baan dan vroeger. Een contract voor het leven is steeds minder vanzelfsprekend. Welke onderzoeksvragen roept dit op, hoe worden CBS Microdata hierbij ingezet en hoe zouden Open Data en Big Data hierbij van nut kunnen zijn?

Via een paneldiscussie met interne en externe sprekers hoopt het CBS hiermee inspirerende ideeën te kunnen genereren.

De Microdata Gebruikersmiddag is een halfjaarlijkse evenement voor onderzoekers en beleidsmakers om kennis en ervaring uit te wisselen over het werken met CBS Microdata. Sprekers vanuit het CBS maar ook vanuit de gebruikersgemeenschap zullen ingaan op genoemde thema’s. Ook is er ruimte om nieuwe ontwikkelingen rond het werken met Microdata toe te lichten.

Interesse in deze bijeenkomst? Mail staatvanhetmkb@cbs.nl