Panteia: MKB succesvoller bij aanvraag van nieuwe financiering

Uit de Financieringsmonitor van Panteia in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken blijkt dat 23 procent van de  MKB-bedrijven verwacht het komende jaar opnieuw een financieringsbehoefte te hebben. Deze financiering hebben zij naar verwachting vooral nodig voor investeringen in huisvesting en bedrijfsmiddelen, groei en overnames, werkkapitaal en herfinanciering. Het MKB denkt het komende jaar € 15,5 miljard nodig te hebben voor deze investeringen.